A Bibliography of the Jews in Romania

Material offered by Professor Jeremy Cohen

 • 1. ABRAMOVICI, H.

  Populaţia evreiască din P. Neamţ, Beitzera 1960.

 • 2. ABRAM, Solomon

  Destăinuirile unui expulzat, Prefaţă de P. Musoiu, Bucureşti 1899, 31p.


  The brochure is also signed by “Dascălu Sava”


 • 3. ACADEMIA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE

  David Emmanuel (1854-1941), Secţia de bibliografie a Bibliotecii Academiei R.P.R., Bucureşti 1955.

 • 4. Achuza: Organizarea scietăţilor pentru colonizarea Palestinei. Meschek: Organizarea gospodăriilor ţărăneşti în Palestina, Bucureşti 1920, 36p.

 • 5. ACHDUT HAAVODA – POALEI ZION.
  Ce este şi ce vrea Partidul Socialist-Sionist “Poalei Zion”, Bucureşti 1947, 31 p.

 • 6. Holdings: miss.

 • 7. L’ACHDUT HAAVODA – POALEI ZION.

  Rezolutţiunile consfătuirii Comitetului Central lărgit al Partidului L’Achdut-Haavoda Poalei Zion din R.P.R. Bucureşti, [1948]. 5 p.

 • 8. Acte concernând Fundatia Casei de orfani Jacob si Fani Neuscholtz, Iaşi 1914, 24p.

 • 9. ACTE şi Documente relative la Istoria Renaşterei României. 11 vols. Bucureşti, 1889-1909.

 • 10. ACTELE acuză: culegere de documente privitoare la atrocităţile monstruoase săvîrşite de autorităţile germane pe teritoriile sovietice vremelnic ocupate. [Bucureşti] [1945], 215 p.

 • 11. ACTES et documents du Saint-Sičges relatifs Å• la Seconde Guerre Mondiale, édités par Pierre Blet, Rob .A. Graham, Angelo Matini, Burchart Schneider. CittÅ• del Vaticano, 1965-1981, 11 vols.

  See the Index: Rumania, Transnistria etc.

 • 12. Activitatea Centralei Evreilor din România, Bucureşti 1944

  See also reprint Bucureşti 1998

 • 13. ACZEL, E.

  Consideraţiuni in legătură cu activitatea de documentare în problemele istoriei evreilor din România. Toladot, 1 (1972), pp. 28-32.

 • 14. ADAM. Revistă bisăptămînală. Redactor I. Ludo. Bucureşti, 1929-1938.

 • 15. ADAM, MAGDA.

  Les Pays Dannubiens et Hitler (1933-36), RHDGM, 98 (Avril 1975), pp. 1-26.

 • 16.ADELSTEIN, Nicu; SILBERMANN, Jacob

  Comentar la decretul-lege pentru revizuirea cetăţeniei, Studii juridice, cu o prefaţă de Eugen Herovanu, Cernăuţi 1934, 184p.

 • 17. ADERCA, FELIX.

  Mărturia unei generaţii. Bucureşti, 1929. 372 p.

  See also 2nd ed. 1967, 273 p.

 • 18. ADERCA, Felix Check Rad.1- p. 3

  Sionismul – O apreciere şi o critică, Bucureşti n.d., 28p.

 • 19. ADERCA, Felix

  Idei şi oameni, Bucureşti 1922, 292p.

 • 20. ADERCA, Felix

  C. Dobrogeanu-Gherea: Viaţa şi opera, Bucureşti 1947, 229p.

 • 21. ADERCA, Marcel

  F. Aderca şi problema evreiască, Bucureşti 1999, 210pp.

 • 22. Adevărata înfăţisare a “Raiului Sionist” din Statul Israel, [Bucureşti] 1950, 30p.

 • 23. Adevărul asupra “protocoalelor” – Un fals literar, Bucureşti 1923, 20p.

  See “Times” 16, 17 and 18 August 1921.

 • 24. ADLER-RUDEL, Salomon

  Ostjuden in Deutschland 1880-1940, Tubingen 1959.

 • 25. ADLER, CYRUS; MARGALITH, AARON M.

  American Intercession on Behalf of Jews in the Diplomatic Correspondence of the United States. 1840-1938, New York, 1943, XXXV, 419 p.

  [Publications of the American Jewish Historic Society. No. 36].

 • 26. AGRIGOROAIEI, Ion

  Regimul cultului mozaic după Marea Unire (Cu privire specială asupra legii pentru regimul general al cultelor, aprilie 1928), In: Siviu Sanie, Dumitru Vitcu (eds.), Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, 3, (Bucureşti) 1998, pp. 226-244.

 • 27. ADLER, CYRUS; MARGALITH, AARON M.

  With Firmness in the Right. American Diplomatic Action Affecting Jews, 1840-1945, New York 1946, XXVII, 489 p.

 • 28. ADRIAN [ANDREESCU], Gheorghe.

  Quelques mots sur la question israélite en Roumanie, Paris 1879. 16p

 • 29. ADUNAREA generală a Reprezentanţilor Comunităţilor israelite din România, ce s-a ţinut la Galaţi in zilele la 25 şi 26 marte, Galaţi, 1896.

  Contents: Vol. I. Procesele verbale ale sedinţelor; Vol. II. Petiţiunea către domnul Ministru de interne; Vol. III. Memoriu şi Documente istorice.

 • 30. AGATSTEIN, CAROL H.

  Evreii şi instituţiunile lor din România. Dicţionar biografic si monografic – Dictionnaire biographique et monographique, No. 1-3, 4. Bucureşti, [1913]. 38 p.

 • 31. AINSZTEIN, REUBEN.

  Jewish Resistance in Nazi-Occupied Eastern Europe, with a Historical Survey of the Jew as Fighter and Soldier in the Diaspora, London, 1974.

  See, for Bessarabia and Transnistria, pp. 230-231; 273-275 etc.

 • 32. ALBRECHT, SCARLAT.

  Noţiuni de istoria israeliţilor pentru uzul scolilor israelito-române, Botoşani, 1914. 90 p.

  First ed. 1908.

 • 33. ALBRECHT, Scarlat

  Reorganizarea şcolilor israelite, Botoşani 1905, 19p.

  Scarlat Albrecht directorul scolii de băieţi “Hilel Kahane” Botoşani. Broţura include o scrisoare a lui Is. Astruc asupra propunerilor făcute de S. Albrecht.

 • 34. ALBRECHT, Scarlat

  Personalitatea învăţătorului în ţcoală, Botoşani 1916, 15p.

 • 35. Album comemorativ despre înmormântarea prim-rabinului Dr. Kecskeméti. Lipót Emlék könyv… förabbi temetéséröl, Oradea n.d. 14p.

  Cu datele biografice.

 • 36. ALECSANDRI, Vasile

  Discurs ţinut în Senatului de la 10 Octombrie 1879 cu ocasiunea revisuirei art. 7 al Constituţiunei, [Bucureşti] 1879, 23p.

 • 37. ALECSANDRI, Vasile

  Discurs rostit în memorabila şedinţă a Senatului de la 10 Octombrie 1879 cotra suprimărei art. 7 din Constituţie şi contra acordărei drepturilor civile jidanilor, [Iaşi] 1926, 37p.

 • 38. [ALECSANDRI, Vasile]

  Antisemitismul lui V. Alexandri, n.p. n.d.

 • 39. ALEVRA, Nicolae

  Minorităţile şi serviciul militar, In: Convorbiri literare, Bucureşti April 1924.

  On the participation of Jews in W.W. I (1916-1918), pp. 4-7.

 • 40. ALFASSI, ITZHAK.

  Începuturile hasidismului in România, RCM, 18, (1.05.1973), 298, p.1, 3.

 • 41. ALIAV Ruth

  The Last Escape-The Launching of the Largest Secret Rescue Movement of All Time, London 1974.

 • 42. ALISON, ROSE.

  Jewish Leadership in Romania: 1918-1944, A thesis presented to the Division of History and Social Sciences Reed College, 1984. 115 p.

 • 43. ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE.

  La Question juive dans les Chambres roumaines; Compte-rendu des séances de la Chambre des Députés et du Sénat… Paris, 1879.

 • 44. ALLON, YGAL.

  La saga de l’immigration de Roumanie en Eretz-Israel, REnc.J, 7 (1973), 20, pp. 903-904.

 • 45. ALMANACHUL Evreesc ilustrat pentru România 5692 (1932), Bucureşti 1931. 216 p.

 • 46. ALMANACHUL ziarului Tribuna evreească pe anul 5698. Iaşi, 1937. 350p.

 • 47. ALMANACHUL ziarului Tribuna evreească pe anul 5699. Iaşi, 1939. 271 p.

 • 48. ALMONI, P.

  Epoca Licht”. Istoria unei epoci de lumina in trecutul evreilor din România, [Bucureşti]. 68 p.

 • 49. ALMOSNINO, MOSES.

  Extremos y Grandezas de Constantinopla compuesto par Rabi Moysen Almosnino Hebreo. Madrid, 1638.

  On relations between Jews and the Prince Petru Rares of Moldavia.

 • 50. ALTANOVICI-TECUCI, Sava

  O cugetare pentru israeliteni şi crestinism, Tecuci 1893, 17p.

 • 51. ALTSHULER, Mordechai

  The Soviet “Transfer” of Jews from Chernovtsy Province to Romania, 1945-1946, Jews in Eastern Europe (Jerusalem), 2 (36), 1998, pp.54-75.

 • 52. A.M.

  Schiţă istorică a 75 de ani de existenţă a primei Societăţi de ajutor reciproc “Fraterna”, Bucureşti 1933, 31p.

 • 53. THE AMERICAN Committee on the Right of Religious Minorities. Roumania Ten Year After. New York, 1928.

 • 54. AMERICAN JEWISH CONGRESS Ed.

  The Jewish Communities of Eastern Europe. A First Hand Report by a Study Mission of the American Jewish Congress, New York 1967. 72 p.

 • 55. ANASTASIU, R.

  Istoria francmasoneriei române, Bucureşti 1936, 44p.

 • 56. JEAN Ancel

  The Romanian Way of Solving the “Jewish Problem” in Bessarabia and Bukovina, June-July 1941, Yad Vashem Studies, 19 (1988), pp. 187-232

 • 57. ANCEL, JEAN.

  Dumbroveni, EJ, 6, col. 157-158.

 • 58. ANCEL, JEAN.

  Faleshty (Rum. Fălesti), EJ, 6, col. 1154-1155.

 • 59. ANCEL, JEAN; THEODOR LAVI.

  Kishinev (Rum. Chisinău), EJ, 10, col. 1063-1069.

 • 60. ANCEL, JEAN.

  Plans for Deportation of the Rumanian Jews and Their Discontinuation in Light of Documentary Evidence (July-October 1942), Yad Vashem Studies, 16, (1984), pp. 381-420.

 • 61. ANCEL, JEAN.(ed.)

  Documents concerning the Fate of Romanian Jewry during the Holocaust. Vol. I-XII, New York 1985-1986 [The Beate Klarsfeld Foundation].

 • 62. ANCEL, JEAN.

  The Jassy Syndrome (I), RJS, (Spring 1987), 1, pp. 33-49.

 • 63. ANCEL, Jean

  The Jassy Syndrome (II), RJS, 1 (Winter 1987), 2, pp. 35-52.

 • 64. ANCEL, Jean

  The Jewish Presence in Transylvania according to the 1910 Hungarian Ethnic Census of the Region, RJS, 1, (Winter 1987), 2, pp. 107-108.

 • 65. ANCEL, Jean

  The Image of the Jew in the View of Romanian Antisemitic Movements: Continuity and Change, Shvut, 16 (1993), pp. 39-57.

 • 66. ANCEL, Jean

  German-Romanian Relations During the Second World War, Braham, L. Randolph L. (Ed.), The Tragedy of Romanian Jewry, Columbia University Press, New York 1994, pp. 57-76.

 • 67. ANCEL, Jean

  The Romanian Campaigns of Mass Murder in Trans-Nistria, 1941-1942, In: Braham, Randolph L. (Ed.), The Destruction of Romanian and Ukrainian Jews during the Antonescu Era, New York 1997, pp. 87-134.

 • 68. ANCEL, Jean

  The Rumanian Jewry – 23.08.1944 – 30.12.1947, Jerusalem 1979.

  Ph.D.thesis in Hebrew with synopsis in English.

 • 69. ANCEL, Jean

  The Romanian “Christian” Regimes from 1940-1944 and Their Attitude Toward Jews: The Church, the Clergy, the Press, In: Remembering for the Future: Christian Attitudes and Responses to the Jewish Plight in Eastern Europe 1933-1945 and After, Oxford 1989, pp. 2813-2829.

 • 70. ANCEL, Jean

  The Impact of the Course of the War on Romanian Jewish Policies, In: Cohen, Asher et al., The Shoah and the War, New York 1992, pp. 177-210

 • 71. ANCEL, Jean

  Transnistria, 3 vols., Bucureşti 1998

 • 72. ANCEL, Jean

  Transnistria, 1941-1942 – The Romanian Mass Murder Campaigns, 3 vols., Tel Aviv 2003.

  Vol 1: History and Documents Summaries

  Vol 2: Documents 1-558

  Vol 3: Documents 559-1109

 • 73 ANCEL, Jean

  “Sheerit Hapletah” in Romania during the Transition Period to a Commmunist Regime, August 1944-December 1947, In: Yisrael Gutman and Avital Saf (eds.), She’erit Hapletah, 1944-1948 – Rehabilitation and Struggle. Proceedings of the Sixth Yad Vashem International Historical Conference, 1985, Jerusalem 1990.

 • 74. ANGELESCU, CONSTANTIN.

  Address to the Committees of the American Union of Roumanian Jews at Washington, D.C. on January 18, 1918, Washington, D.C. 1918.

 • 75. ANDREESCU, Andreea, Năstasă, Lucian, Varga, Andrea,
  Minorităţi etnoculturale, mărturii documentare: Evreii din România, 1945-1965, Cluj 2003, 735pp.

 • 76. ANDREESCU, Petre (pseud. Dr. M.P.)

  Moldova în pericol, Craiova 1914, 9p.

 • 77. ANDREI, Alexandru

  Medicii români şi străini din Moldova şi Muntenia între 1800-1860, Cluj 1927, 44p.

  Ph.D. thesis; see data on Jewish physicians.

 • 78. ANDRONESCU, Virgil P.

  Cine sunt? Ce vor?, Constanţa 1901, 114p.

  Contents: “Cine sunt şi ce vor Ovreii?”; and other antisemitic articles translated to Romanian: E. Drumont, “La France Juive Le Juif dans l’histoire de France” (Vol.I. pp. 455-463); Schneider, “Chestia Ovreească în Austria”; Lueger, “Cuvantare ţinută la Munchen”.

 • 79. ANGHEL, Florin

  Evreii – o problemă de integrare pentru România Mare? Câteva explicaţii ale antisemitismului: cazul regiunii Cernăuţi, 1919-1940, In: Anuarul Institutului de istorie Cluj, XXXIV (1995), pp. 99-109.

 • 80. ANGHEL, Rodica Eugenia

  Comments on the Activity of the Jewish Schools in Moldova in the 19th Century, Studia Judaica, (Cluj), 6 (1997), pp. 107-114.

 • 81. ANGHEL, Rodica

  Câteva instituţii filantropice evreieşti ieşene, In: Silviu Sanie, Dumitru Vitcu (eds.), Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, 3, (Bucureşti) 1998, pp. 263-281.

 • 82. ANGLO-JEWISH ASSOCIATION.

  Mr. S. Ash’s Proposals for Improving the Educational and Social Condition of the Roumanian Jews, London 1886 (?).

 • 83. ANTIM, STEFAN.

  Chestia evreiască; studiu social. Bucureşti [n.d.], 67 p.

 • 84,. ANTIM, St.

  Chestia evreiască, 2nd ed., Craiova n.d., 66pp.

 • 85. ANTIM, Stefan

  Aristide Blank, Bukarest 1929, 62p.

  Signed ‘Hyperion’

 • 86. ANTIM, Stefan

  Chestia socială în România – Fasc. I Problema politică, Bucureşti 1908, 72p.

 • 87. Antisemitismul doctorului Istrate, Bucureşti n.d. 15p.

 • 88. Antisemitismul lui Mihai Eminescu, Bucureşti n.d., 31p.

 • 89. ANTOHI, Dumitru

  Cultura evree şi cosideraţiuni asupra naţionalitătei în artă, (Biblioteca pentru combaterea antisemitismului, No. 3), Bucureşti n.d., 16p.

 • 90. Antologhie fun der naier idiser dihtung, Mit an hakdume fin Iacov Groper, Iaşi 1945, 112p.

 • 91. ANTONESCU. Maresalul României si răsboaiele de reîntregire. Mărturii si documente coordonate si îngrijite de Iosif Constantin Drăgan, Veneţia 1986-1989. 4 vols.

  Despite anti-semitic notes see for valuable documents on Romanian Holocaust

 • 92. ANTONESCU, Constantin

  Die rumänische Handelspolitik 1875-1910, Leipzig 1915.

 • 93. ANUARUL Evreilor din România. (ed. B. Iosif), Bucureşti [n.d.]. 194p.

 • 94.Anul Nou dupre inchipuirea israeliteană, ÃŽn sensul Socialu şi Religiosu; Dând ochire asupra imputării aruncată israelitenilor de acolo cum că intrebuinţează sângele creştinescu, Iaşi 1860, 14p.

  Translated from German by Johann Montagri, member of the Scientific Society in Nassau.

 • 95. APARAREA Patriotică. Iată ce au făcut criminalii de războiu, Bucureşti, 1945. 31 p.

 • 96. APOSTOL, D.; CRISTODORESCU, V.

  Legea pentru abrogarea măsurilor legislative antievreeşti, Bucureşti n.d., 270p.

 • 97. Apelu la opiniunea publică, Copie după petiţia şi actele date de Dr. Vertheimer către onorata Cameră Legislativă în anul 1861, pentru dobîndirea naturalizaţiei, Bucureşti 1861, 40p.

 • 98. APSAN, Herman

  Beth-Israel, Vijniter rebes hoif; Istoria casei Hager, Familia Rabinului din Vijnita, Sighet 1939, 254p.

 • 99. ARENDT, Hannah

  Eichmann în Ierusalim – Un raport asupra banalităţii răului, Bucureşti 1997, 368pp.

  See **postfaţă: Giurescu, Dinu C.: Evreii din România, 1939-1944, pp. 344-367.

 • 100. ARION, Virgil C.

  Chestiunea evreească, Iaşi 1914, 11p.

 • 101. ARMON, Theodor

  Fascismo italiano e Guardia di Ferro, SC, 3 (1972), pp. 505-548.

 • 102. ARMON, THEODOR.

  Fascismo italiano e Guardia di Ferro, SC, 20 (1989), 4, pp. 561-598.

 • 103. ARMON, THEODOR.

  Fascismul italian şi Garda de Fier, Toladot, 1, (1972), 1, pp. 13-15.

 • 104. ARMON, THEODOR.

  Antisemitismul legionarilor ca factor turbulent in relatiile cu fascismul italian, Toladot, 1 (1972), 2, pp. 24-31.

 • 105. ARMON, THEODOR.

  Influenţa lui Charles Maurras asupra antisemitismului din România, Toladot, 4 (1975), 11, p. 41-42.

 • 106. ARMON, THEODOR.

  Evreii in Răscoala din 1907, Toladot, 4 (1975), 11, pp. 42-44.

 • 107. ARMON, THEODOR.

  La Guardia di Ferro, SC, 7 (1976), pp. 507-544.

 • 108. ARMON, THEODOR.

  Pe marginea tabloului lui Grigorescu “Evreul cu gîsca”, Toladot, 5 (1976), 14, pp. 2-11.

 • 109. ARMON, THEODOR.

  Documente diplomatice italiene despre evreii din România, Toladot, 6 (1977), 17, pp. 3-6.

 • 110. ARMON, THEODOR.

  Fra tradizione e rinnovamento. Su alcuni aspetti dell’anti-semitismo della Guardia di Fero, SC, 11 (1980).

 • 111. ARMON, TEODOR.

  Stamps di regime e Guardia di Ferro, Il Mulino, 292, 33 (marzo-aprile 1984), pp. 219-230.

 • 112. ARMON, TEODOR.

  “Enemies” and “Traitors” – Aspects of the Antisemitism of the Iron Guard, RJS, 1 (Spring 1987), 1, pp. 67-76.

 • 113. ARMON, Theodor

  Luigi Luzzatti’s Intervention in Favor of the Jews of Romanian 1914, Shvut, 16 (1993), pp. 247-256.

 • 114. ARSENE, M.

  Struma, Bucureşti 1972.

 • 115. ARSENE, Maria

  Juda… Scrisoarea tânărului naţionalist. Discursul unui huligan. Svastica. Se caută un erou, Cu o prefaţă de T. Teodorescu-Braniste, Bucureşti [1937], 66p.

 • 116. ARSENE, Maria

  Camaradul Strul, Bucureşti 1938, 256p.

 • 117. ARTEMIE, L.

  Amintiri din strada Sărindari, Toladot, 4 (1975), vol. 9, pp. 9-14.

 • 118. ARTZI, Itzhak

  A.L. Zissu, an Intellectual and a Leader, Studia Judaica, (Cluj), 6 (1997), pp. 71-86.

 • 119. ARTZI, Itzhak

  Actiunea paraşutiştilor evrei palestinieni în România 1943-1944, In: Dumitru Hîncu et al (eds.), Jaloane pentru o viitoare istorie, (Reuniune ştiinţifică din 2-4 noiembrie consacrată împlinirii a douăzeci de ani de la infiinţarea Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România), Bucureşti 1999, pp. 30-39.

 • 120. ARTZI, Itzhak

  Biografia unui sionist, Bucureşti 1999, 358pp.

  See also the Hebrew ed. TEL Aviv 1999

 • 121. ARTZI, Itzhak

  Emigration and Assimilation in the State of Israel, Studia Judaica, (Cluj), 8 (1999), pp. 139-164.

 • 122. ARTZI, ITZAK.

  Alia in epoca antonesciană împotriva vointei naziştilor, Toladot, 1 (1973), 3-4, pp. 32-38.

 • 123. ASCHKENASY, A.

  L’étonnante carričre d’un médecin juif venitien au XVI sičcle: Salomon Aschkenasi. Quelques aspects de la vie juive en Pologne, en Turquie et en Venise Å• cette époque, RHMH, 32 (1979), no. 128, pp. 5-10; no.129, pp. 27-32.

 • 124. ASEZARILE Evreilor din România Memento Statistic,
  Bucureşti: Congresul Mondial Evreesc, Secţiunea din România, 1947.

 • 125. ASOCIAŢIA STUDENŢILOR EVREI DIN Bucureşti

  Apel – Program către studenţimea şi intelectualitatea evreească, Bucureşti 1916, 8p.

 • 126. ASOCIAŢIA SUPRAVIEŢUITORILOR TRENURILOR MORŢII & YAD VA-SHEM


  , Ramat Gan n.d., 88p.

 • 127. ASOCIAŢIA TINERETULUI SIONIST DIN ROMÃŽNIA

  Sase ani de activitate în slujba educărei evreeşti a tineretului lui Israel, [Bucureşti] 1925, 19p.

 • 128. ASOCIAŢIUNEA DE AJUTOR RECIPROC “FILANTROPIA MOLDOVEI”

  Carte de membru, Piatra Neamţ 1893, 44p.

  The association was founded in 1893.

 • 129. ASOCIAŢIUNEA GENERALA A ISRAELITLOR PAMÃŽNTENI

  Statute şi Regulament, Bucureşti 1890, 31p.

 • 130. ASOCIAŢIUNEA GENERALA A ISRAELIţILOR PAMÃŽNTENI (Consiliul Central)

  Memoriu prezintat Camerei Deputaţilor în contra art. 1 din Proectul de lege elaborat de către D-nul P. Poni, Ministru al Cultelor si Instrucţiuni Publice, Bucureşti 1891, 11p.

  Signed by: Dr Jaslovici, Jean Diamandescu, D. Grunberg, Dr. Th. Westfried.

 • 131. ASSAF, David

  The Historical Background of Rabbi Israel of Ruzhin’s Settlement in Sadagura, Studia Judaica, (Cluj), 3 (1994), pp. 67-77.

 • 132. ASTRUC, I.

  Les écoles juives de Roumanie et le Dr. Niemirower, Sinai Anuar,4(1932), pp. 42-46.

 • 133. ATANASIU, I. C.

  Pagini din Istoria Contimporană a României, 1881-1916 Vol I: Mişcarea socialistă 1881-1900, Bucureşti [1932], 443pp.

 • 134. LES ATROCITÉS du Gouvernement Moldave, Malte 1861.

 • 135. AUS dem Leben König Karls von Rumänien- Aufzeichnungen eines Augenzeugen, 4 vols. Stuttgart, 1894-1900.

 • 136. AVNI, S. Ed.

  Lumini în beznă. Fragmente din istoricul prigoanei şi eroismului evreilor din România, Tel Aviv [1966], 208 p.

 • 137. AVNI, S.

  Cronica comunităţii din Strîmtura-Maramureş, Toladot, 1 (1972), 3-4, pp. 10-17.

 • 138. AVRAM, ALEXANDER.

  Judeo-Spanish Journalism in Romania, RJS, 1 (Spring 1987), 1, pp. 21-25.

 • 139. AVRIEL, Ehud

  Open the Gates! A Personal Story of “Illegal” Immigration to Israel, New York 1975, 369pp.

 • 140. AVRIL, ADOLPHE d’.

  Négociations relatives au traité de Berlin et aux arrangements qui ont suivi 1875-1886, Paris 1886.

 • 141. AXENFELD, ARTHUR.

  Prigoanele economice contra evreilor din România între cele două războaie mondiale (I-III), Toladot, 4 (1975), 9 , pp. 1-8.; 4 (1975), 10 ; 4 (1975), 11.

 • 142. BACHER, S.L.

  The Slaughter of Sărmas, Tricolorul, Toronto, 2 (sept. 1982), 1, pp. 6-7.

 • 143. BADEA, MARIN.

  Un episod tragic din perioada dictaturii militaro-fasciste (evenimentele de la Iaşi din 29-30 iunie 1941), ES, 61 (1981), 12, pp. 18-39.

 • 144. BACIU, Nicolae

  Agonia României 1944-1948, Cluj 1990, 389pp.

  See Chapter 23: Evreii din România şi alegerile din nov. 1946 pp. 242-245.

 • 145. BADRUS, Nadia

  Debates on Jews and Judaism in the Pages of the Sibiu periodical ‘Kirliche Blätter’ in 1919-1944, Transylvanian Review, 6, 3 (1997), pp. 72-77

 • 146. BADY, M. H.

  Din trecutul judaismului român, Tel Aviv, 1985. 202 p.

 • 147. BAHMAN, IULIUS.

  Despre munca obligatorie a evreilor în timpul prigoanei, Toladot, 4 (1975) 10, pp. 18-25.

 • 148. BAIA-MARE. Nagybánya és vidéke mártirjainak emlékkonyve. (Edited by Naftali Stern), Bnei Brak, [1979]. 245, 164 p.

  [The Memorial Book of the Martyrs of Baia Mare and Environs]. Hungarian and Hebrew. Mimeographed.

 • 149. BAICOIANU, C.I.

  Problema evreească în lumina intereselor noastre şi Creditul Mărunt Negustoresc, Bucureşti 1939, 16p.

 • 150. BAICOIANU, C.I.

  Istoria politicei noastre vamale şi comerciale de la regulamentul organic şi pînă în present – Relaţiunile noastre comerciale cu Germania, Austro-Ungaria, Anglia, Franţa, Italia şi Rusia de la 1871-1902, Vol. I., Partea I., Bucureşti 1904, 556p.

 • 151. BALABAN, MAJER.

  Zydzi lwowscyina przelomie XVIgo i XVIIgo wieku. Lwow, 1906.

 • 152. BALABAN, N.M.

  Observaţii asupra Stării nóstre economice şi Chestiunea evrească, Bucureşti 1900, 76p.

  See: Statistical data.

 • 153. BALACESCU C. Mihail

  Ancheta lui Bernard Lazare – un răspuns la noile injurii, Bucureşti 1902, 16p.

  The author tries to justify the student demonstrations on 7.05.1902 in connection with the B. Lazare conference in Bucureşti.

 • 154. BÄ‚LAN, Ioan

  Spre culmile Sionului, Lugoj 1937.

 • 155. BALAS, Egon

  Will to Freedom, Syracuse 2000, 469pp.

 • 156. BALÁZS, Sándor

  Etnikum, kultura, politikai opció, Korunk, seria 3, 2 (1991), no. 8, pp. 970-976.

 • 157. BALLY, ISAAC DAVID. [Pseud. of. Isaac Davicion].

  Istoria israeliţilor de la Adam pînă in zilele noastre, Bucureşti, 1909. 32 p.

 • 158. BAMBERG, Felix

  Geschichte der orientalischen Angelegenheiten im Zeitraume des Pariser und des Berliner Vertrages, Berlin 1892.

 • 159. BÄ‚NÄ‚TEANU, Alexe

  Invăţăturile rabinilor asupra temei: Cum câştigă Israelul puterea şi stăpînirea ce i se cuvine asupra tuturor popoarelor de pe pământ, Bucureşti 1915, 32p.

  From an illustrated editon of Wiener Volkszeitung, No. 10, 1912.

 • 160. BANCOS, Dorel

  Social şi naţional în politica guvernului Ion Antonescu, Bucureşti 2000, 397pp.

  See especially Chapter 3: Politica fată de minoritatea evreiască

 • 161. BANU, G.

  Populaţia română pe naţionalităţi, RHS, (1935),

 • 162. BANUS, MARIA.

  Sub camunflaj.(Jurnal,1943-1944), Bucureşti, 1978.

 • 163. BAR AVI, ISRAEL. [D. Wertenstein pseud.]

  Evocări. I. Moses Schwarzfeld (1857-1943). Schiţă bio-bibliografică, Bucureşti 1944. 32 p.

  See a 2nd ed. Viaţa şi opera lui Moses Schawrzfeld(1857-1943).Tel Aviv 1958.33 p.

 • 164. BAR AVI Israel

  Felix Caroly, Poet, Prozator, Jerusalem 1973. 24p.

 • 165. BAR AVI Israel

  Din alte vremuri-capitole din viaţa şi literatura evreilor români, Jerusalem 1965.

 • 166. BAR AVI Israel

  Eseuri, Jerusalem 1967.

 • 167. BAR AVI, Israel

  ÃŽnsemnări istorice şi literare (Culegere). Jerusalem 1959. 52 p.

 • 168. BAR AVI, ISRAEL.

  Emigrările anului 1900, Jerusalem, 1961. 288.p.

 • 169. BAR AVI, ISRAEL.

  O istorie a evreilor români, Prefaţă de Dr. David Safran. 3 vol. Ierusalim, 1961-1966.(Scriitori din aliaua română. Cenaclul literar “Menora”).

 • 170. BAR AVI, ISRAEL.

  Evreii in lumina conferinţelor şi a tratatelor de pace din 1918-1919, Jerusalem, 1964. 240 p.

  The 2nd volume of: O istorie a evreilor români.

 • 171. BAR AVI, ISRAEL.

  Aspectul evreesc al răscoalei din 1907, Jerusalem 1966. 112 p.

 • 172. BAR AVI, ISRAEL.

  Familia Schwarzfeld. Beniamin tatăl (1822-1897), Elia (1855-1915), Wilhelm (1856-1894), Moses (1857-1943), fii. 3rd ed. Jerusalem, 1969. 168 p.

 • 173. BAR AVI, ISRAEL

  Precursorii din anul 1882. Jerusalem, 1971.

 • 174. BAR AVI, ISRAEL.

  Dr. Moses Gaster.(1856-1939) avec une introduction de Leone Blum Benjouya. Jerusalem, 1973. 56 p.

 • 175. BAR, L. de.

  Observations concernant la preuve de la naţionalité et l’expulsion par le gouvernement roumain d’Israélites nés et domiciliés en Roumanie. RDI, 2 (1969), 9, pp. 711-716.

 • 176. BAR-ON DEUTSCH, MICHAEL.

  Szamosújvár, Iklod és kornyéke mártirjainak emlékére,Tel Aviv,1971,190 p.

 • 177. BARASCH, E., VINTU, A. NASCHITZ, I., CIMPEANU, V.

  Caracterul profund reacţionar al legislaţiei dictaturii militaro-fasciste din România. Influenţe naziste asupra acestei legislaţii, Studii Cerc. Jur, 8(1963), 3, pp. 347-386.

 • 178. BARASCH, IULIU.

  Sur la position actuelle des Juifs des deux principautés danubiennes, la Moldavie et la Valachie, AIF, 15 (1854), pp. 621-626; 16 (1855), pp. 386-389); 17 (1856), pp. 91-99.

 • 179. [BARASCH, IULIU].

  L’émancipation israélite en Roumanie, Paris, 1861. 16 p.

  See also Rumanian ed. Emancipaţiunea israelită.

 • 180. BARASCH, IULIU.

  Ceva despre israeliţii nostri spanioli. AI, 1 (1877-1878).

 • 181. BARASCH, IULIU.

  Evreii din Moldova şi Valachia. Studiu istorico-social tradus de Dr. E.I. Schwarzfeld. AI, 4 (1880-1881), pp. 1-29.

 • 182. BARASCH, IULIU.

  Itinerar in Cracovia, Galiţia, Bucovina, Moldova si Muntenia in 1841-1842. Traducere de E. Schwarzfeld. Bucureşti, 1894. VIII, 136p.

  Excerpt from: AI, 16 (1893/94), pp. 45-181.

 • 183. BARBU, D.

  Mémorial Antonesco, Vol. 1. Le IIIe Homme de l’Axe, Paris 1950.

 • 184. BARBU, Violeta

  The Polemic Theology during the Second Half of the 18-th Century a Religious Dimension of the Difference, In: Stanciu, Ion (ed.), The Jews in the Romanian History (Papers from the Internaţional Symposium, Bucharest September 30-October 4, 1996), Bucharest [2000], pp. 19-26.

 • 185. BARBU, ZEVEDEI.

  Rumania. In : J.S. Wolf (ed.), European Fascism, London 1968.

 • 186. BARBU, ZEVEDEI.

  Psycho-Historical and Sociological Perspectives on the Iron Guard, the Fascist Movement of Romania. In: St.U. Larsen u.a. Hrgs., Who were the Fascist?

 • 187. BARCAN-STERPU, Doina

  Scolarizarea şi “asimilarea” evreilor (1897-1918). Studiu de caz, In: Siviu Sanie, Dumitru Vitcu (eds.), Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, 5, (Bucureşti) 2000, pp. 214-228.

 • 188. BARDA R.

  Juda, Bucureşti 1937.

 • 189. BÂRLÄ‚DEANU, Victor

  Gala Galaction and the Jews or a Christian Zionist, Studia Judaica, (Cluj), 4 (1995), pp. 67-71.

 • 190. BÂRLÄ‚DEANU, Victor

  Număr si valoare, problema prezenţei minorităţii în cultura majorităţii, In: Dumitru Hîncu et al (eds.), Jaloane pentru o viitoare istorie, (Reuniune ştiinţifică din 2-4 noiembrie consacrată împlinirii a douăzeci de ani de la infiinţarea Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România), Bucureşti 1999, pp. 174-177.

 • 191. BARON, SALO.

  The Jews in Roumania. Report submitted to the Eighth Session of the American Jewish Congress, Washington D.C., [1930] 15 p.

 • 192. BARON, SALO.

  Iydzi w Rumynie, Miesiecznek Zydowsky, 1, 1931, pp. 322 ff.

 • 193. BARON, SALO WITTMAYER.

  A Social and Religious History of the Jews, 2nd ed. Philadelphia, 1976-1983.

  See especially vol. XVI-XVIII.

 • 194. BARONESCU, Constantin

  Cestiunea israeliţilor din Romania in privinţa cererii drepturilor civile şi politice, Bucureşti [1869], 23p.

 • 195. BAROZZI, Camille

  Question Israelite en Romanie, Constantinople 1870, 14p.

 • 196. BARTOSEK, KAREL; GALISOT, Rénné; PECHANSKI, Denis (eds.)

  De l’exil Å• la Résistance-Réfugiés et immigrés D’Europe centrale en France (1933-1945), Paris 1989. 283 p.

 • 197. BARUCH, BENO.

  Rezistenţa şi autoapărare în Iasul lui A.C. Cuza si Cornel Codreanu. Toladot, 4 (1975), vol.9, pp. 22-24.

 • 198. BARUCH, Beno

  “Jos jidanii”, Iaşi [1936?], 76p

 • 199. BARZON, I.D.

  Evoluţia şi reînvierea ideii naţionale – Problema evreească, Bucureşti 1924, 43p.

 • 200. BASILESCU, Nicolae

  Contribuţiuni la înţelegerea Art. 7 paragraf 5 din Constituţiune, Precedată de un studiu asupra naţionalităţii române, 2nd ed., Bucureşti 1897, 186p.

 • 201. BASILESCU, Nicolae

  Articolul 7 paragraf 5 din Constituţiune, Bucureşti 1902, 34p.

 • 202. BASILESCU, Nicolae

  Articolul 7 paragraf 5 din Constituţiune, Memoriu, Bucureşti 1902, 64p.

 • 203. BASILESCU, Nicolae

  Pericolul naţional faţă de art.7 paragraf 5 din Constituţiune, Bucureşti 1902, 23p.

 • 204. BASILESCU, Nicolae

  Ce se întelege prin imobile rurale în art.7 paragraf 5 din Constituţiune, Bucureşti 1902, 14p.

 • 205. BASILESCU, Nicolae

  Articolul 7 paragraf 5 din Constituţiune, Pledoaria din 21 Ianuarie 1902 înaintea Tribunalului Ilfov, Secţia I, Bucureşti 1902, 48p.

 • 206. BASILESCU, N.

  Studii sociale. Streinii în România, Seria II., Bucureşti 1903, 215p.

 • 207. BASILESCU, N.

  Studii sociale. Evreii in România, Bucureşti, 1903.

 • 208. BASSIN, Elieser

  Die Judenfrage und die zu ihrer Löung vorgeschlagenen Mittel, Heft I., Iaşi 1881, X+40p.

 • 209. BASZANOWSKI, JAN.

  Zdziejow handlu polskiego w XVI-XVIII weku handel wolami, Gdansk 1977. 237 p.

 • 210. BATES, JEAN VICTOR.

  Our allies and enemies in the Near East, London 1918. VIII, 226 p.

 • 211. BÁTHORY, Ludovic

  Prominent Jewish Businessmen from Romania: 1890-1940 (Mauriciu and Aristide Blank), Studia Judaica,(Cluj), 1 (1991), pp. 94-103.

 • 212. BÁTHORY, Ludovic

  Oameni de afaceri evrei din România. Max Ausschnitt şi dezvoltarea societăţii “Titan-Nădrag-Călan” între cele două războaie mondiale, In: Anuarul Institutului de istorie Cluj, XXXIV (1995), pp. 111-124.

 • 213. BAUER, YEHUDA.

  American Jewry and the Holocaust-The American Jewish Joint Distribution Committee, 1939-1945. Detroit, 1981. 522 p.

  See especially chapt. 14: Rumania.

 • 214. BAYER, SIMON.

  O doctrină a urei şi o propagandă primejdioasă – antisemitismul, Bucureşti 1923.

 • 215. BECK, ERICH.

  Bibliographie zur Landeskunde der Bukowina. Literatur bis zum Jahre 1965. Munich 1966. 378p. 2 vols. 1985.

 • 216. BECK, ERICH

  Bibliographie zur Landeskunde der Bukowina- Literatur aus den Jahren 1965-1975, Dortmund 1985. 534p. (Veröffentlichungen der Forschungsstelle Ostmiteleuropa an der Universität Dortmund Reihe A,Nr.43).

 • 217. BECK, ERICH.

  Deutsche Sprache und Literatur in der Bukowina. Eine Bibliographie. In: Interferenţe… româno-germane, pp. 189-220.

 • 218. BECK, MAYER.

  Istoricul Templului Coral de rit occidental din Capitală în primul sfert de veac al existenţei sale 1867-1892. Bucureşti, 1892. 37 p.

 • 219. BECK, M.

  Was wir zuruckweisen und was wir austreben. Predigt gehalten am 1.Tage des Laubhuettenfestes im Jahre 5646 d.i. 12/24 September 1885 in Tempel zu Bukarest, Bukarest 1885, 10p.

 • 220. BECK, Mayer

  Cuvant de jale în pomenirea lui Adolphe Crémieux ţinut la 10 (22) Februarie 1880 în templul Choral din Capitală, Bucureşti 1880, 12p.

 • 221. BECK, Mayer

  Iacob Löbel, Predică rostită în Templul Choral din Bucureşti în pomenirea lui Iacob Löbel la 30 Mai 1907 cu prilejul aniversării a 40-a a încetării sale din viaţă, Bucureşti 1907 8p.

 • 222. BECK, Mayer

  Nepărtinitor şi drept, Predică rostită la serbarea jubileului de 25 de ani de domnie a M.S. Regelui Carol I în seara de 9 Maiu 1891 la Templul Choral din Capitală, Bucureşti 1891, 16p.

 • 223. BECK, Mayer

  Omagiele israelitilor, Predică rostită la 25 Martie 1881 în Templul Choral din Bucureşti, Bucureşti 1881.

 • 224. BECK, Mayer

  Predică rostită la serviciul divin, oficiat cu prilejul încheiării păcii şi al unirii Basarabiei cu România în ziua de 19 Mai 1918 în Templul Coral din Capitală, Bucureşti 1918 18p.

 • 225. BECK, A.M.

  Cuvânt de omagiu – Dr. M. Beck. Viaţa şi opera 1845-1923, Bucureşti 1925, 81p.

 • 226. BECK, A.M.

  Schiţă istorică a 75 de ani de existenţă a Primei Societăţi de ajutor reciproc “Fraterna”, Bucureşti 1933, 31p.

 • 227. BECK, MAYER.

  Istoricul Templului Coral pe anii 1892-1906, Bucureşti, 1906. 24 p.

 • 228. BECK, MAYER.

  Societatea israelită de binefacere “Ghemiluth Chasadim”. Fondată în Bucureşti in anul 1856… Schiţă istorică la jubileul pentru implinirea a 50 de ani 1856-1906. Bucureşti, 1906. 95 p.

  Text in Hebrew.

 • 229. BECK, MAYER.

  Consultaţiuni privitoare la jurămîntul “More Judaico”.Supliment la Revista Israelită, Bucureşti 1910. 19p.

  Published first time in Fraternitatea 1883.

 • 230. BECK, MAYER.

  Ceremonia comemorării existenţii cimitirului israelit 1865-1915. Bucureşti, 1915. 16 p.

 • 231. [BECK, M.]

  Iacob Löbel, Predică de Dr. M. Beck, Rabin, rostită în Templul Choral din Bucureşti în pomenirea lui Iacob Löbel, la 30 Mai 1907 (30 Sivan 5667), cu prilejul aniversării a 40-a a încetării din viaţă, Bucureşti 1907, 8p.

 • 232. BEER, Klaus

  Zur Entstehung des Parteien und Parlamentssystems in Rumänien 1828-1923, Frankfurt-Bern 1983.

 • 233. BELEUTÄ‚, GH.

  A treia sută păreri asupra pericolului jidovesc, Cluj n.d., 52p.

 • 234. BELLESSORT, ANDRE

  La Roumanie contemporaine. Paris, 1905.

 • 235. BELLESSORT, ANDRE .

  A travers la Roumanie. II. Juifs et Paysans. RDM, 26 (1er Mars 1905) 5, pp. 73-111.

 • 236. BELLESSORT, ANDRE .

  Peisagii ovreiesti din Moldova. Pagini de istorie contemporană si călătorie. [Trad. de Nicolae A. Ionescu). RLit. 3 (1905), pp. 326-328, 337-340, 357-359.

 • 237. BEN AMRAM

  "Banca ambulanţă", Seria I, Editura Cooperativelor Israelite din Basarabia, Chisinău 1936, 32p.

  In Yidish.

 • 238. BENBASSA, Esther

  The Jews of the Balkans: The Judeo-Spanish Community, 15th to 20 Centuries, Oxford 1995, 304pp.

 • 239. BEN CHELKIVAH.

  Vae Victis. Unica soluţie in chestia evreiască, Bucureşti, 1914. 40p

 • 240. BEN DAVID, M.

  Bazele ideologiei noastre, Gordonia Macabi Hazair - Hamaskirut Harasit, Colectia "Realizarea" No. 2, Bucureşti 1946, 59p.

 • 241. BEN EFRAIM, Ytzhak

  From a Land of Siege to a People Besieged, Studia Judaica, (Cluj), 10 (2001), pp. 92-119.

 • 242. BEN-HADOR.

  Le?eirei Ami (către tinerii neamului meu) manifest. Brăila, 1915. 45p.

 • 243. BEN-JEHUDA, PLOIEÅžTI.

  O stare de lucruri, Galaţi, 1909. 23 p.

 • 244. BENGER, G.

  Rumänien im Jahre 1900, Stuttgart, 1900.

 • 245. BENJAMIN, L.; SPIELMANN, M.; STANCIU, S.

  Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România, Vol. II. Partea II. (1750-1800), Bucureşti 1990. CXXXVII, 562p.

  Published by Federatia comunităţilor Evreiesti din România.

 • 246. BENJAMIN, Lya; STANCIU, Sergiu (eds.)

  Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România - Evreii din România între anii 1940-1944 Vol. I: Legislaţia antievreiască, Bucureşti 1993.

  Published by Federatia comunităţilor Evreiesti din România.

 • 247. BENJAMIN, Lya

  Social and Ethnic Interactions in the History of the Jews in Romania: Old and New Methological "Glances", Shvut, 16 (1993), pp. 17-29.

 • 248. BENJAMIN, Lya

  The Racial Labelling of a Jew in the Romanian Legislation, Studia Judaica, (Cluj) 4 (1995), pp. 93-103.

 • 249. BENJAMIN, Lya

  The Determinants of Jewish Identity In Inter-War Transylvania, Studia Judaica, (Cluj) 5 (1996), pp. 68-76.

 • 250. BENJAMIN, Lya

  Modern Jewry, Diaspora, Creativity in the Local Context, Studia Judaica, (Cluj) 2 (1993), pp. 11-17.

 • 251. BENJAMIN, Lya

  Moses Mendelssohn in the Jewish Press of Romania. Brief Analytical Survey, Studia Judaica, (Cluj) 6 (1997), pp. 27-36.

 • 252. BENJAMIN, Lya

  The Historiographic Criterion of Analyzing the Archive Sources Concerning the Jews in Romania between 1940-1944, Studia Judaica, (Cluj) 7 (1998), pp. 110-116

 • 253. BENJAMIN, Lya

  The Jews of Romania in the Israeli Literature (Bibliographical Remarks), Studia Judaica, (Cluj) 8 (1999), pp. 132-138.

 • 254. BENJAMIN, Lya

  Anti-Semitism as Reflected in the Records of the Council of Ministers, 1940-1944: An Analytical Overview, In: Braham, Randolph L. (Ed.), The Destruction of Romanian and Ukrainian Jews during the Antonescu Era, New York 1997, pp. 1-18.

 • 255. BENJAMIN, Lya

  Paradigma Falik-Totu sau cum s-a transformat un fapt cotidian într-un caz de asasinat politic, In: Silviu Sanie, Dumitru Vitcu (eds.), Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, 2, (Bucureşti) 1997, pp. 187-200.

 • 256. BENJAMIN, Lya

  Dreptul de Convertire şi statutul evreilor convertiţi în perioada regimului antonescian, In: Silviu Sanie, Dumitru Vitcu (eds.), Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, 3, (Bucureşti) 1998, pp. 245-262.

 • 257. BENJAMIN, Lya

  Definiţia "rasială a calităţii de evreu în legislaţia din România, In: Anuarul Institutului de istorie Cluj, XXXIV (1995), pp. 125-135.

 • 258. BENJAMIN, Lya

  Tradiţii metodologice ale scolii istoriografice evreiesti din România, In: Dumitru Hîncu et al (eds.), Jaloane pentru o viitoare istorie, (Reuniune stiinţifică din 2-4 noiembrie consacrată împlinirii a douăzeci de ani de la infiinţarea Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România), Bucureşti 1999, pp. 51-63.

 • 259. BENJAMIN, Lya

  The Jews in Romanian Historical Literature (A Few Methodological Appreciations), In: Stanciu, Ion (ed.), The Jews in the Romanian History (Papers from the Internaţional Symposium, Bucharest September 30-October 4, 1996), Bucharest [2000], pp. 88-93.

 • 260. BENJAMIN, Lya

  Naţionalism şi antisemitism în legislaţia regimului autoritar al regelui Carol al II-lea. România, 1938-1940, In: Silviu Sanie, Dumitru Vitcu (eds.), Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, 4, (Bucureşti) 1999, pp. 208-219.

 • 261. BENJAMIN, Lya

  Concepţia mareşalului Antonescu privind soluţionarea problemei evreieşti în România, In: Siviu Sanie, Dumitru Vitcu (eds.), Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, 5, (Bucureşti) 2000, pp. 325-341.

 • 262. BENJAMIN, Lya

  Prigoană si rezistenţă în istoria evreilor din România 1940-1944, studii, Bucureşti 2001, 474pp.

 • 263. BENJAMIN, Lya

  Dr Filderman şi regimul antonescian între realitate şi mistificare, In: “Buletinul Centrului muzeului şi arhivei istorice a evreilor din România”, 7, 2001, pp. 40-46

 • 264. BENJAMIN, Lya (ed.)

  Evreii din România în texte istoriografice – Antologie, Bucureşti 2002, 659pp.

 • 265. [BEN-MENASE].

  Chestiunea comunităţilor israelite din Ploeşti (1894-1896), Ploiesti, 1896. 23 p.

 • 266. BENVENISTI, Albala; OSTFELD, Leo

  Indicaţiuni cu explicaţiuni practice pentru indeplinirea formalităţilor de revizuire a cetăţeniei, Bucureşti 1938, 26p.

  Contents: 1. toate legislaţiile; 2. comentarii juridice; 3. îndrumări pe înţelesul tuturor.

 • 267. BENVENISTI, MOSCU I.

  Sionismul in vremea prigoanei, Bucureşti. 1944. 50 p.

 • 268. BEN-ZVI, Avigdor

  Viaţa marelui rabin Friedman din Stefăneşti: Copilăria, adolescenţa, maturitatea, Cuvinte şi pildelele înţeleptului Rabin cu un portret al “Tradikului”, Iaşi n.d., 31p.

 • 269. BERCEANU, BARBU

  Modificarea din 1879 a articolului 7 din Constituţie, SMIMod, 6 (1978) pp. 67-89.

 • 270. BERCOVICI, Iosef

  Combaterea antisemitismului, Bucureşti 1927.

 • 271. BERCOVICI, ISRAIL.

  O sută de ani de teatru evreesc in România, Bucureşti 1982. 362 p.

 • 272. BERCOVICI, ISAC.

  Pauker, Ana, EJ, 13, col. 187-188.

 • 273. BERCOVICI. ISAC.

  Psantir, Jacob, EJ, 13, col. 1334-1335

 • 274. BERCOVICI, Isac

  Incursiuni istorico-literare în judaism, Prefaţă: M.H. Bady, Tel Aviv 1974. 253 p.

 • 275. BERCU. J.

  Sionismul, agentura imperialismului în rîndurile populaţiei evreesti, (n.p.) 1950.

 • 276. BERDIAEV, N.

  Creştinismul şi antisemitismul, Bârlad 1939, 11p.

  Translated by Pr. Ic. Corneliu M. Grumăzescu and Pr. Ic. Ioan Gh. Chirvasie.

 • 277. BERGHER, I.

  Rabinii din Basarabia. Drepturile şi obligaţiile lor, Cetatea Albă 1932, 33p.

 • 278. BERGL, JOSEPH.

  Geschichte der ungarischen Juden. Nach den besten Quellen. Leipzig 1879. 160 p.

 • 279. BERICHT der Alliance Israélite Universelle uber das Jahr 1905. Paris, [1906?]. 195 p.

 • 280. BERINDEI, Dan

  Les Juifs dans les Principautés Unies (1859-1865), Shvut, 16 (1993), pp. 133-149.

 • 281. BERINDEI, Dan

  Românii şi Europa în perioadele premodernă şi modernă, Bucureşti 1997

  See chapter: “Evreii în principatele române” pp. 231-244.

 • 282. BERINDEI, DAN

  Représentants étrangers ŕ Bucarest et l’indépendance de la Roumanie(1875-1877), RRH,16 (1977), 2, pp. 279-295.

 • 283. BERKOWITZ, JOSEPH.

  La question des Israélites en Roumanie- Etude de son histoire et des divers problčmes de droit qu’elle soulčve, Préface de Mr. A. de Lapradelle. Paris, 1923, III, 798 p.

 • 284. BERNER, MOR.

  Oh, kiválasztott népem, Marosvásárhely, 1947. 151 p.

 • 285. BERNFELD. M.

  Le Sionisme-Etude de droit internaţional public, Paris, 1920.

  See for Roumania pp. 207-225.

 • 286. BERNSTEIN Béla

  1848 és a magyar zsidók, Budapest 1906

 • 287. BERNSTEIN, SIMON GERSON.

  Die Judenpolitik der Rumänischen Regierung, herausgegeben vom Kopenhagener Bureau der Zionistischen Organisation Copenhagen 1918. 196 p.

 • 288. BERNSTEIN, SIMON GERSON.

  Les persécutions des Juifs en Roumanie, Copenhagen, [1918]. 72 p.

 • 289. BEST, Gary Dean

  To Free a People: American Jewish Leaders and the Jewish Problem in Eastern Europe, 1890-1914, Westsport, Conn. 1982, 240 pp.

 • 290. BETEA, Lavinia

  Lucreţiu Pătrăşcanu – Moartea unui lider comunist, Bucureşti 2001, 428pp.

 • 291. BETLEN, OSZKAR.

  Viaţa pe pămîntul morţii, Bucureşti 1970, 391p.

 • 292. BIANU, R.G.

  Evreii din Timişoara la începutul secolului al XVII-lea, RCM, 22 (1.04.1976), 365, p. 5,7; 22 (1.11.1976), 378, p. 6.; 23 (1.02.1977), 384, p. 6.

 • 293. BIBER, LOUISE.

  Reflexii fugitive în chestia israelită în România, Bucureşti 1897, 48 p.

 • 294. BIBER, LOUISE.

  Shylock şi comentariile d-lui Hasdeu, Bucureşti, 1899. 52 p.

 • 147a. BIBER, Luise

  Relexe fugitive în chestia israelită în România, Bucureşti 1897, 48pp.

 • 295. BIBICESCU, IOAN G.

  Les Juifs sont-ils persécutés en Roumanie? Discours prononcé dans la séance du Conseil Communal du 2 (15) Octobre 1902, Bucarest, 1902. 39 p.

 • 296. BIBICESCU, Ioan G.

  Este în legile noastre vro’ sancţiune contra călcării art. 7 din Constituţiune, [Bucureşti 1908], 16p.

 • 297. BIBICESCU, Ioan G.

  Sunt persecutaţi evreii în România?, Discurs rostit de primarul locţiitor I.G. Bibicescu, în sedinţa de la 2 Octommbrie 1902 a Consiliului Comunal din Bucureşti, Bucureşti 1902, 47p.

  See German ed., 32p.

  See French ed., 39p.

 • 298. BIBLIOGRAFIA Istorică a României, Bucureşti 1970-1985. 6 vols.

  See also German ed.

 • 299. BIBLIOGRAFIA românească modernă (1831-1918), Bucureşti 1984-1986, 2 vols.

  Vol. I (A-C); Vol. II (D-K)

 • 300. BICKEL, SOLOMON.

  Rumania’s Scapegoat, Contemporary Jewish Record, 3 (1940), 1.

 • 301. BILANŢUL Societătei Sacre din Focşani, Focşani, 1903. 15 p.

 • 302. BINDER, Hermann

  Aufzeichnungen aus Transnistrien (September bis Dezember 1942), Munchen 1998.

  With a foreword by Hans Bergel

 • 303. BINDREITER, Uta

  Die diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Östreich-Ungarn und Rumänien in der Jahren 1875-1888, Wien-Köln-Granz 1976.

 • 304. BINES, Carol

  Din istoria imigrărilor în Israel 1882-1995, Bucureşti 1998, 229pp.

 • 305. BILCIURESCU, GRIGORE.

  Condiţiunea juridică a străinilor in România, Bucureşti, 1895. 172p.

 • 306. BIRNBAUM, HENRIC.

  On Some Evidence of Jewish Life and Anti-Jewish Sentiments in Medieval Russia, Viator, 4 (1973), pp. 226-255.

  See for Judaisers in Moldavia.

 • 307. BIRNBAUM, SOLOMON A.

  The Jewries of Eastern Europe, SEER, 29(1951), 73, pp. 420-443.

 • 308. BITOLEANU, ION.

  Unele date despre comunităţile negustoreşti din Dobrogea în timpul stăpînirii otomane, AIIA-Iaşi, 19 (1982), pp. 541-547.

 • 309. BLACK, DANIEL.

  A Visit to Roumania, The Modern View, 2 (10.7.1902), 16, pp. 8-9.

 • 310. BLAU

  Die Lage der rumänischen Juden und die zu Ihren Gunsten eingeleitete Hilfsaktion, (Vortrag, gehalten in der Frankfurt-Loge am 20 September 1900), pp. 110-123.

 • 311. BLEICHER, AD.

  Istoria unei familii evreieşti din România. Arborele genealogic al neamului Bleicher, Toladot, 4 (1975), 11, pp. 20-25.

 • 312. BLEICHER, AD.

  De ce a pornit răscoala din 1907 de la Flămînzi, Toladot, 5 (1976), 12-13, pp. 23-24.

 • 313. BLEICHER, AD.

  Comportarea unui arendaş evreu, Toladot, 5 (1976), 14, pp. 13-14.

 • 314. BLOCH, JOSEF SAMUEL Ed.

  Akten zur rumänischen Judenfrage, Aus Anlass des Klausenburger Memorandumprozesses, Viena, 1894.

 • 315. BLOCH, JOSEF SAMUEL

  To my Esteemed Collegues, the Members of the Italian Parliament, An open Letter, London 1895, 32 p.

  On the state of Jews in Roumania.

 • 316. BLOWITZ, HENRY STEPHAN de.

  My Memoirs, London, 1903.

 • 317. BLUM, CAROL.

  Evreii din Thalmus, Sinai.Anuar, 1 (1928), p.73.

 • 318. BLUM, HAIM KARL.

  Galati, EJ, 7, col. 261-262.

 • 319. BLUMENFELD-SCRUTATOR, CLEMENT.

  Greseli in politica evreiască. Conferinţa ţinută la Iaşi şi Bucureşti in zilele de 2 si 6 februarie 1929, cu un studiu Prefaţă de C. Stere, Bucureşti, 1929. 62 p.

 • 320. BLUNTSCHLY, JOHAN KASPAR.

  Statul român şi situaţiunea juridică a evreilor din România, Bucureşti, 1879. 30 p.

 • 321. BLUNTSCHLY, JOHAN KASPAR.

  Le Congrčs de Berlin et sa portée au point de vue du droit international. La liberté des cultes et l’égalité de droit des confessions religieuses. RDI, 11 (1879), pp. 420-430.

 • 322. BLUNTSCHLY, JOHAN KASPAR.

  Der Staat Rumänien und das Rechtsverhältnis der Juden in Rumänien- Ein Rechtsgutachen, Berlin 1879. 27 p.

 • 323. BOARD of Delegates of American Israelites.

  The Jews in Roumania: Their Recent Persecution; Measures for Their Protection, New York 1872.

 • 324. BOBANGO, GERALD J.

  Religion and Politics: Bishop Valerian Trifa and His Times, Boulder, 1981. 294 p. (East European Monographs No. 92).

 • 325. BODEA, Gheorghe I.

  Jewish Political Life and Press in Transylvania between the Two World Wars, Studia Judaica, (Cluj), 1 (1991), pp. 88-93.

 • 326. BOERESCU, M.B.(Vasile)

  Question israélite, Discours prononcé par M.B. Boeresco, Ministre des Affaires étrangčres dans la séance de la Chambre des Député du 1-er Octobre 1879, Bucarest 1879, 39p.

 • 327. BOGDAN-DUICÄ‚, G.

  Ovreii pămînteni şi subpămînteni – Documente senzaţionale, Bucureşti 1913, 87p.

 • 328. BOGDAN-DUICA. G.

  Românii şi ovreii, Bucureşti 1913, 255p.

 • 329. BOIA, Lucian

  Istorie şi mit în conştiinţa românească, Bucureşti 1977, 310p.

  See especially chapter 5: “The Romanians and the Others” pp. 177-223.

 • 330. BOICU, L.

  Despre structura oraşului moldovenesc la mijlocul secolului XIX, In: Studii XVI, 1963, 2, pp. 281-304.

 • 331. BOITOS, Olimpu

  Une correspondance française concernant le Congrčs de Berlin 1878, Bucureşti 1931.

 • 332. BOLOVAN, Ioan; BOLOVAN, Sorina

  Contribuţii privind structura etnică şi confesională a Transilvaniei în secolul XX, In: Sabin Manuilă – Istorie şi demografie, edited by Bolovan, Sorina and Bolovan, Ioan, Cluj 1995, pp. 154-168.

 • 333. BONCU, Stefan,

  Impactul social al minorităţilor, In: Necolau, Adrian, Ferréol, Gilles (eds.), Minoritari, marginali, excluşi, Iaşi 1996, pp. 61-71.

 • 334. BOLINTINEANU, DIMITRIE

  Călătorii in Palestina şi Egipt, Iaşi, 1856 (1st ed.) see also Călătorii la Ierusalim in sărbătorile paştelui şi în Egipt, Bucureşti 1867 (2nd ed.); Opere, vol.IV, Călătorii, Bucureşti 1985.

 • 335. BOLITHO, HECTOR.

  Roumania Under King Carol, New York, 1940.

 • 336. BOREJSZA, JERZY W.

  Il fascismo e l’Europa orientale. Dalla propaganda all’aggressione. Roma, Bari, 1981. 305p.

 • 337. BORMANN Claus

  Bismarck und Stdosteuropa vom Krimkrieg bis zur Pontuskonferen, Hamburg 1967.

 • 338. BORNEMANN, Elke

  Der Friede von Bukarest 1918, Frankfurt 1978.

 • 339. BOSCA-MALIN, E.

  Evreii in ţara Năsăudului, Brasov, 1943. 92 p.

 • 340. OSSY, Raoul V.

  Politica externă a României între anii 1873-1880, Bucureşti 1928.

 • 341. BOSSY, Raoul V.

  L’Autriche et les Principautés Unies, Bucureşti 1938.

 • 342. BOTORAN, Constantin

  Participarea populaţiei evreiesti la Viaţa economică a României pînă la cel de-al doilea război mondial, Revista Isorică, Serie nouă, 3 (1992), Nos. 3-4 (martie-aprilie), pp. 345-356.

 • 343. BRADISTEANU, ST. G.

  Chestiunea neasimilării ovreilor, Lucrări presentate la concurs şi recompensate de către I.I. Heliade-Rădulescu, St.G. Brădisteanu.

  Contest by the newspaper Apărarea naţională, 8.11.1900.

 • 344. BRAHAM, Randolph L.
  A TV Documentary on Rescue During the Holocaust A Case of Cleansing in Romania, East European Quarterly, 28 (1994), no. 2, pp. 193-203.

 • 345. BRAHAM, Randolph L.
  The Exculpatory History of Romanian nationalists: The Exploitations of the Holocaust for Political Ends, In: Braham, Randolph L. (Ed.), The Destruction of Romanian and Ukrainian Jews during the Antonescu Era, New York 1997, pp. 19-44.

 • 346. BRAHAM, Randolph L. (ed.**?)
  The Wartime System of Labor Service in Hungary, New York 1995, 388pp.

 • 347. BRRAHAM, Randolph L. (ed.)

  The Destruction of Romanian and Ukrainian Jews during the Antonescu Era, New York 1997,

  See also Romanian version: Exterminarea evreilor români şi ucrainieni în perioada antonesceană, Bucureşti 2002, 465pp.

 • 348. BRAHAM, Randolph L.

  Romanian nationalists and the Holocaust: The Political exploitation of Unfounded Rescue Accounts, East European Monographs [New York] 1998, 289pp.

 • 349. BRAHAM, RANDOLPH L. E., and HAVER, MORDECHAI Eds.

  Jews in the Communist World: a Bibliography 1945-1962, New York, 1963. 125 p.

 • 350. BRAHAM, RANDOLPH L.
  The Destruction of Hungarian Jewry, A Documentary Account. New York, 1963.

 • 351. BRAHAM, RANDOLPH L. Ed.

  Genocide and Retribution. The Holocaust in Hungarian-Ruled Northern Transylvania, Boston-The Hague-Dordrecht-Lancaster, 1983.

 • 352. BRAHAM, RANDOLPH L. Ed.

  The Hungarian Jewish Catastrophe. A Selected and Annotated Bibliography, 2nd ed., New York, 1984. XVI, 501 p.

 • 353. BRÄ‚ILOIU, Const. Nic.

  Revizuirea Constituţiunei, Craiova 1879, 30p

 • 354. BRANIÅžTE, J.J.

  Doctrina bâtei, naţionalism, reacţionarism, antisemitism, Bucureşti 1936.

 • 355. BRANISTEANU, B.

  A jucat Elena Lupescu vreun rol politic? Toladot, 5 (1976), 12-13, pp. 34-37.

 • 356. BRATESCU, Gh.

  Locul evreilor în medicina românească din prima jumătate a secolului XX, In: Dumitru Hîncu et al (eds.),Jaloane pentru o viitoare istorie, (Reuniune ştiinţifică din 2-4 noiembrie consacrată împlinirii a douăzeci de ani de la infiinţarea Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România), Bucureşti 1999, pp. 140-145.

 • 357. BRATESCU-VOINESTI, Ion AL.

  Strigăte de alarmă în chestia evreească, Bucureşti 1940, 139p.

 • 358. BRÄ‚TESCU-VOINESTI, Ion AL.

  Huliganism, Bucureşti 1938.

 • 359. BRÄ‚TESCU-VOINESTI, Ion AL.

  Strigăte de alarmă în chestia evreească, Bucureşti 1940, 139p.

 • 360. BRATISCH, F.

  Dr.Stousberg und seine Ingenieure, Berlin 1872.

 • 361. BRATU, Traian

  Politica naţională fată de minorităţi – Note şi observaţiuni, Bucureşti 1923, 68p.

  The brochure is against “Antisemitic naţionalism”

 • 362. BRÄ‚TULESCU, Monica

  A Critical Approach to the Writtings of Jacob Psantir, Shvut, 16 (1993), pp. 219-233.

 • 363. BRAUNSTEIN, ENRIC F.

  La presse juive en Roumanie, Paris, 1913. 12 p.

  First published in RH, 1 (1913), 1, pp. 66-77.

 • 364. BRAUNSTEIN, ENRIC F.

  Du Sionisme-Aperçu historique, Paris, 1916.

 • 365. BRAUNSTEIN, ENRIC PF

  L’Oligarchie roumaine et les Juifs, Paris, 1921, 268 p.

 • 366. BRAUÅžTEIN, Iancu

  The Education in Iaşi. The Jewish Contributions (1860-1900), In: Stanciu, Ion (ed.), The Jews in the Romanian History (Papers from the International Symposium, Bucharest September 30-October 4, 1996), Bucharest [2000], pp. 88-93.

 • 367. BREVIARUL statistic al populaţiei evreeşti din România, Bucureşti, 1943. 146 p.

 • 368. BREZIS, HAIM

  1887-1930 : Omagii, aprecieri, amintiri. Contents: I. Din scrierile sale; II. Omul şi opera, [Tel-Aviv 1956].

 • 369. BREZIS,I.H.

  Omorul ritual, Ploeşti 1911. 18p.

 • 370. BROCINER, JOSEPH B.

  In legătură cu antisemitismul, Bucureşti 1925. 48p.

 • 371. BROCINER, JOSEPH B.

  Die Judenfrage in Rumänienund Ihre Lösung gemäss den internaţionalen Verträgen, Bucureşti 1879.

 • 372. BROCINER, JOSEPH B.

  Chestiunea Epitropielor Aşezămintelor filantropice israelite din Seară, Galaţi 1892, 48p.

 • 373. BROCINER, JOSEPH. B.

  Memoriu şi documente istorice despre comunităţile israelite în România, Galaţi, 1896. XXIV + 84 p.

 • 374. BROCINER, JOSEPH. B.

  Chestiunea evreilor pămînteni, Iaşi, 1901, 70 p.

 • 375. BROCINER, JOSEPH. B.

  Veniturile comunităţii israelite pentru intreţinerea cultului, Buletinul U.C.I. din România, I, Iaşi, 1903.

 • 376. BROCINER, JOSEPH.B.

  Chassidismul în România, Bucureşti, 1910. 45 p.

 • 377. BROCINER, JOSEPH. B.

  Chestiunea israeliţilor români, Partea I-a pînă la anul 1848. Bucureşti, 1910, III, 267 p.

 • 378. BROCINER, JOSEPH B.

  Drepturile Evreilor-Dobrogeni, Bucureşti, 1911, 80 p.

 • 379. BROCINER, JOSEPH B.

  Chestiunea evreiască aşa cum este ea rezolvată, Bucureşti, 1911. 48 p. (No. 5 din publicaţiunile ordinului S.I.R.)

 • 380. BROCINER, JOSEPH B.

  Chestiunea Evreiască şi Evreii sub drapel, Bucureşti, 1913. 48 p. (No. 9 din publicaţiunile ordinului S.I.R.).

 • 381. BROCINER, JOSEPH B.

  Două definiţiuni suprimate şi una adevarată în chestiunea israeliţilor români, Bucureşti, 1913. 48 p.

 • 382. BROCINER, JOSEPH B.

  Notiţe biografice, Bucureşti, 1913. 11 p.

 • 383. BROCINER, JOSEPH B.

  Chestiunea evreilor români “un marché allemand”, Bucureşti, 1916. 36p.

 • 384. BROCINER, JOSEPH B.

  Die Frage der rumänischen Israeliten-Ihre politische und rechtliche Lage. Bucarest, 1917. 18 p.

  See also Rumanian ed.: Chestiunea israeliţilor români, starea lor politică şi de drept şi soluţiunea dată prin Tratatul de pace din Bucureşti, 1916. Bucureşti, 1918. 48 p.

 • 385. BROCINER, MARCO.

  Lettre Å• l’illustre sénateur Marquis de Pepoli é Rome, Galaţi, 28 février 1879.

 • 386. BROCINER, MARCO.

  Eine Skizze aus dem judischen Leben in Rumänien, Illustrierte Welt, (1896), pp. 78-79.

 • 387. BROSZAT, MARTIN

  Deutschland-Ungarn-Rumänien: Entwicklung und Grundfaktoren nazionalsozialistischer Hegemonial-und Bundnispolitik, 1938-41, HZ, 206 (1968).

 • 388. BROSZAT, MARTIN.

  Die Eiserne Garde und das Dritte Reich, Pol. St., 9 (1958), pp. 628-636.

 • 389. BROSZAT, MARTIN.

  Das Dritte Reich und die rumänische Judenpolitik, M?nchen, 1958.
  (Gutachten des Instituts fur Zeitgeschichte)

 • 390. BROSZAT, MARTIN.

  Die Juden in der Bukowina. nationalkulturelle und national-politische Eigenart und Entwicklung vor 1933, Munchen, 1963. 51 p. (Gutachten fur das Landgericht Köln 5.).

 • 391. BROSZAT, MARTIN.

  Von der Kulturnation zur Volks gruppe: Die Stellung der Juden in der Bukowina im 19. und 20. Jahrhundert, HZ, 200 (1965), pp. 572-605.

 • 392. BRUCAN, Silviu

  The Wasted Generation: Memoirs of the Romanian Journey from Capitalism to Socialism and Back, Boulder 1993

 • 393. BRUCHIS, MICHAEL.

  Nations – nationalities – People: A Study of the nationalities Policy of the Communist Party in Soviet Moldavia, Boulder Colorado, 1984. IV, 230 p. (East European Monographs).

 • 394. BRUNN, ALBERT von

  Mihai Sebastian: Der namenlose Stern, Orientierung, (Zurich), 52 (Februar 1988), 4, pp. 46-48.

 • 395. BRUNEA-FOX. F.

  Oraşul măcelului. Jurnalul rebeliunei şi crimelor legionare. Fapte. Mărturii. Documente (fotografice), Cu o Prefaţă de A.L. Zissu Bucureşti, [1944]. 119 p.

 • 396. BRUNEA-FOX. F.

  Ospăţul canibal, Toladot, 6 (1977), 17, pp. 10-13.

 • 397. BÃœCHLER, Sándor

  Zsidó letelepedések Europában a XVI-XVII században, fö tekintettel Magyarországra, Budapest 1893.

 • 398. BUCOVINEANU, Iordache

  Evreii?…!, Bucureşti 1913, 70p.

 • 399. BUCUR, Maria

  Eugenics and Modernization in Interwar Romania, Pittsburgh 2002, 298pp.

 • 400. BUCUR, Maria

  Birth of a Nation: Commemorations of December 1, 1918, and naţional Identity in Twentieth-Century Romania, In Bucur, Maria, and Nancy M. Wingfield (eds.), Staging the Past – The Politics of Commemoration in Habsburg Central Europe to the Present, West Lafayette, 2001, pp. 286-326

 • 401. BUCUR, Marin

  I.L. Caragiale – L’homme et l’écrivain face Å• la question juive, Shvut, 16 (1993), pp. 185-200.

 • 402. BUCUR, MARIN Ed.

  C.A. Rosetti. Corespondenţă, Bucureşti, 1980. 431 p. (Documente literare).

 • 403. BUIUM BENIAMINI, Carol

  Un sionist în vremea lui Antonescu şi după aceea, Bucureşti 1999, 170pp.

 • 404. BUJOREANU, IOAN M.

  Ebrei in România, Bucureşti, 1885. 42 p.

 • 405. Bukovina, London, 1920.

 • 406. BULAT, T.G.

  O carte de blestem a episcopului Dimitrie Sulima al Cetătii Albe în cauza evreului Volf Leibovici din Iaşi, CI, 13-16 (1940), pp. 422-423.

  A document from 16.11.1811.

 • 407. BULETIN lunar editat de către Comunitatea Evreilor de rit occidental din Braşov, Braşov, Nov-Dec. 1939 to Sept. 1945.

 • 408. BULOW, Prince Von.

 • 409. BUMBESTI, Gheorghe

  Filosofia Kabalei, Caiete de filosofie No. 5, Bucureşti 1942, 28p.

 • 424. CAIAN, F. Dimitrie

  Chestiunea evreilor. Un mare pericol naţional. Răspuns D-lui George Panu, Focşani 1891, 79p.

 • 425. CALAFETEANU, ION, MARIA COVACI.

  Situaţia evreilor din Basarabia, Bucovina si Transnistria in anii 1941- 1944, Bucureşti, iunie 1983. 11 p.

  Mimeographed.

 • 426. CALAFETEANU, Ion; DINU, N GHEORGHE T.

  Emigrarea populaţiei evreiesti din România în anii 1940-1944,
  Culegere de documente, Bucureşti 1993.

 • 427. CALAFETEANU, ION

  Poziţia autorităţilor româneşti faţă de situaţia evreilor din Transilvania de Nord (martie-august 1944), Anale, 31 (1985), 1, pp. 102-111.

 • 428. CALAFETEANU, Ion

  Regimul antonescian şi emigrarea populaţiei evreieşti (I), Revistă Istorică, Serie nouă, (I), 3 (1992), Nos. 3-4 (martie-aprilie), pp. 371-384.

 • 429. CALAFETEANU, Ion

  Regimul antonescian şi emigrarea populaţiei evreieşti, Revista Istorică, (II), 5 (1994), nos 5-6, pp. 463-478.

 • 430. CALAFETEANU, Ion et al. (eds.)

  Emigrarea populaţiei evreieşti din România în anii 1940-1944, Bucureşti 1993.

  Culegere de documente.

 • 431. CALAFETEANU, ION, AURICA SIMION.

  Situaţia evreilor aflaţi in cadrul statului român in anii dictaturii fasciste, Bucureşti, iunie 1983. 27 p.

  Mimeographed.

 • 432. CALATORI străini despre Ţările Române, eds. Maria
  Holoban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Bucureşti 1968-1983. 8 vols.

 • 433. Călăuza Evreului Pământean – Statutul Uniunii Evreilor
  Pământeni din dec 1914, Bucureşti n.d.

 • 434. CÄ‚LIMÄ‚NESCU, A.

  Jidanii în România, Iaşi 1865, 14p.

 • 435. CÄ‚LINESCU, GEORGE

  Istoria literaturii române de la origini pînă la prezent, (2nd ed.), Bucureşti 1982.

 • 436. CALLIMACHI, SCARLAT; CRIS-CRISTIAN, SOLOMON.

  Călători şi scriitori străini despre evreii din Principatele româneşti, Iaşi, 1935, 138 p.

 • 437. CÂMPEANU, M.

  Les troubles antisémites en Roumanie et la question antisémite en général, Paris, 1928. 13 p.

  Extrait de la Revue internationale de sociologie, 36e année,
  nos. 1-2.

 • 438. CÂMPEANU, Pavel

  Ceausescu – anii numărătorii inverse, Iaşi 2002, 299pp.

 • 439. CAMPBELL, J.C

  French Influence and the Rise of Roumanian naţionalism, Harvard 1940.

 • 440. CAMPUS, Eliza

  Viaţa evreilor din Bucureşti în etapa septembrie 1940 – ianarie 1941, Revista Istorică, Serie nouă, 3 (1992), Nos. 3-4 (martie-aprilie), pp. 357-369.

 • 441. CAMPUS, EUGEN.

  Istoria Evreilor, I-II. 2 vols., Bucureşti, 1944.

 • 442. CANINI, MARCO.

  Gli Israeliti in Romania e il Commendatore Baccio Emanuele Mainerea celebre antisemita. Venezia, 1883. 16 p.

 • 443. CANINI, MARCO.

  La vérité sur la question israélites en Roumanie, Paris, 1879. 65 p.

 • 444. CANINI, MARCO.

  Vingt ans d’exil, Paris, 1868-1869.

 • 445. CANTARINI, ALFRED.

  Juden und Judenthum in den beiden Donaufursthmern Moldau und Walachei. Ein Beitrag zur orientalisch judischen Geschichte., Ben-Chananja, II (Szegedin,1859), pp. 10-13; 58-65.

 • 446. CANTEMIR, Dimitrie

  Beschreibung der Moldau, 1771. New ed. Bucureşti 1973.

 • 447.CAPROSU, IOAN

  O istorie a Moldovei prin relaţiile de credit pînă la mijlocul secolului al XVIII-lea, Iaşi 1989. 214p.

 • 448. CAPROSU, Ioan

  Camăta şi cămătari în Moldova în epoca fanariotă, AIIA-Iaşi, 1971.

 • 449. CAPROSU, Ioan, UNGUREANU, Mihai-Răzvan

  Documente statistice privitoare la oraşul Iaşi, Vol I, 1755-1820, Vol II, (1824-1828), Iaşi 1997, 470 + 609pp.

 • 450. CAPROSU, I. and PUNGÄ‚, Gh.

  Două catagrafii ale evreilor din târgul Stefăneşti, In: Silviu Sanie, Dumitru Vitcu (eds.), Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, 2, (Bucureşti) 108-114.

 • 451. CÄ‚PUSAN, Andrei

  The Romanians and the Jewish Question between 1st of July 1878 20th of February 1880: The Recognition of the Romanian Independence, In: Stanciu, Ion (ed.), The Jews in the Romanian History (Papers from the International Symposium, Bucharest September 30-October 4, 1996), Bucharest [2000], pp. 109-114.

 • 452. CARADA, EUGENE.

  Les Israélites, le vagabondage et le ministčre Bratiano- Lettre ŕ M. le rédacteur du Sičcle, Paris, 1867. 8 p.

 • 453. CARGHER, JANCU MEIR.

  Die Judenfrage in Rumänien, Berlin, 1918. 112 p. (Kriegspolitische Einzelschriften. Heft 21)

 • 454. CARMELLY, Felicia

  Shattered! 50 Years of Silence History and Voices of the Tragedy in Romania and Transnistria, Scarborough 1997, 506pp.

 • 455. Carmen Sylva şi judaismul, Cu un cuvânt înainte de
  Dr. I. Niemrower, 3-rd ed., Bucureşti n.d., 15p.

 • 456. CARMILLY- WEINBERGER, Moshe

  Spanish (Sephardi) Communities in Transylvania and Banat in the 17th-19th Century, Studia Judaica, (Cluj), 1 (1991), pp. 39-52.

 • 457. CARMILLY- WEINBERGER, Moshe

  Communal and Spiritual Resistance of the Transylvanian Jews between 1933-1944, Studia Judaica, (Cluj), 10 (2001), pp. 22-42.

 • 458. CARMILLY- WEINBERGER, Moshe

  Relaţiile culturale dintre evreii din Vechiul Regat şi cei transilvăneni în secolul XIX, In: Dumitru Hîncu et al (eds.), Jaloane pentru o viitoare istorie, (Reuniune ştiinţifică din 2-4 noiembrie consacrată împlinirii a douăzeci de ani de la infiinţarea Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România), Bucureşti 1999, pp. 1187-203.

 • 459. CARMILLY- WEINBERGER, Moshe

  The Development of Hebrew Language and Literature in Transylvania, Studia Judaica, (Cluj), 1 (1991), pp. 10-20.

 • 460. CARMILLY- WEINBERGER, Moshe

  Jewish Writers Confronted by Censorship in the Habsburg Empire and Romania in the 18th – 19th Century, Studia Judaica, (Cluj), 2 (1993), pp. 18-35.

 • 461. CARMILLY- WEINBERGER, Moshe

  The Help extended by the Romanian-Jewish leaders to the Hungarian Jews in the Time of the Holocaust, Studia Judaica, (Cluj), 4 (1995), pp. 7-21.

 • 462. CARMILLY- WEINBERGER, Moshe

  The Jewish Reform Movement in Transylvania and Banat: Rabbi Aaaron Chorin, Studia Judaica, (Cluj), 5 (1996), pp. 7-21.

 • 463. CARMILLY- WEINBERGER, Moshe

  Wolf Jonas Ejbeschatz an “Enlightened” Sabbatean in Transylvania, Studia Judaica, (Cluj), 6 (1997), pp. 7-26.

 • 464. CARMILLY- WEINBERGER, Moshe

  Istoria evreilor din Transilvania (1623-1944), Bibliotheca Judaica I, Bucureşti 1994, 190p.

 • 465. CARMILLY- WEINBERGER, Moshe

  Censorship and Freedom of Expression in Jewish History, New York 1977.

 • 466. CARMILLY- WEINBERGER, Moshe

  The Road to Life. Rescue Operation of Jewish Refugees in Transylvania, 1936-1944, Bibliotheca Judaica No. 2, New York 1944.

 • 467. CARMILLY, Moshe

  Transylvanian Jews in the 1848/49 Hungarian Revoluution, In: Transylvanian Review, 9 (2000), 3, pp. 3-13

 • 468. CARMILLY- WEINBERGER, Moshe (ed.)

  Antal Márk Emlékkönyv, Cluj 1943.

 • 469. CARMILLY-WEINBERGER, MOSHE.

  Jewish Education in Transylvania in the Days of the Holocaust, Yad Vashem Bull, 21 (1967), pp. 21-27.

 • 470. CARMILLY-WEINBERGER, MOSHE, Ed.

  Memorial Volume for the Jews of Cluj-Kólozsvár, New York, 1970. XI, 313, 155 p.

 • 471. CARMILLY-WEINBERGER, MOSHE (ed.)

  Ajutorul României în acţiunea de salvare a evreilor în timpul nazismului, Europa şi neamul românesc, 17, (oct. 1988), 196, pp. 9-16.

 • 472. CARP, HORIA

  Două Conferinţe

  Contents: Judaismul concepţie socială-Opera lui I.L. Pérets, Bucureşti, n.d.

 • 473. CARP, HORIA.

  Răspuns insinuărilor d-lui Bogdan-Duică, Bucureşti, 1913. 31 p.

 • 474. CARP, HORIA.

  Din vremuri de urgie. Scriitorii evrei, Bucureşti, 1924. 175 p.

 • 475. CARP, HORIA.

  Discursuri parlamentare. Sesiunea Senatului oct. 1927-aprilie 1928, [Bucureşti], 1928. 88 p.

 • 476. CARP, MATATIAS.

  Sărmaş. Una din cele mai oribile crime fasciste, Bucureşti, 1945.
  47p.

 • 477. CARP, MATATIAS.

  Cartea neagră: fapte şi documente. Suferinţele evreilor din România 1940-1944, 3 vols. Bucureşti, 1946-1948.

  Contents : Vol. I: Legionarii şi rebeliunea; Vol. II. Pogromul de la Iaşi; Vol. III. Transnistria.

 • 478. CARP, Matatias

  Holocaust in Rumania: Facts and Documents on the Annihilation of Rumania’s Jews 1940-1944, Budapest 1994

  English version of the Romanian original work published in Bucharest 1946-1948

 • 479. CARP, Matatias

  Cartea neagră, 2 vols. Bucureşti 1996

  New edition. The former edition: Cartea neagră: Suferintele evreilor din România în timpul dictaturii fasciste, 1947-1948

 • 480. CARSTEN, F.L.

  The Rise of Fascism, Berkley, Los Angeles, 1969.

  For Rumania see pp. 181-193.

 • 481. CARTE românească de invăţătură, 1646.
  Ediţie critică, Bucureşti 1961.

  On Jewish legislation see pp.: 79, 177-178.

 • 482. CARTEA Neagră asupra uciderii miselesti a evreilor de către fasciştii germani in timpul războiului de la 1941-1945 in regiunile ocupate in Uniunea Sovietică şi lagărele de exterminare de pe teritoriul Poloniei. [Bucureşti], [1945]. 291 p.

 • 483. CATEVA cuvinte asupra chestiunei israelite din România, Iaşi, 1878.

 • 484. CASIAN, N.

  Ce este franc-masoneria?, n.p. 1930, 32p.

 • 485. CASIAN, N.

  Antisemitismul doctorului Istrate, Bucureşti n.d., 15pp.

 • 486. CAUSANSKY, B.

  Jos Jidanii, Iaşi 1937.

 • 487. CÄ‚SUNEANU, I.C.

  In faţa primejdiei, (Biblioteca anti judeo-masonică), Cluj 1932, 97p.

 • 488. CAZACU, MATEI.

  Contributions ŕ l’histoire des relations entre roumains et russes au Moyen Âge (XVe-XVIIe s.). BBR, 9 (1982), pp. 349-366.

  Some notes on Judaizers in Moldavia.

 • 489. CEASU, MIHAI-STEFAN; EMANDI, EMIL IOAN

  Aspecte din evoluţia-socială şi urbană a oraşului Suceava în anii 1774-1786 (I), AIIA-Iaşi, 25 (1988), 1, pp.75-96.

 • 490. CEAUSU, Mihai-Stefan

  Populaţia evreiască din Bucovina. Statut juridic, evoluţie demografică şi economico-socială la cumpănă de veacuri (XVIII-XIX), In: Silviu Sanie, Dumitru Vitcu (eds.), Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, 2, (Bucureşti) 115-124.

 • 491. CEAUSU, Mihai-Stefan

  O consemnare privitoare la comunitatea evreiască din orasul Suceava, In: Silviu Sanie, Dumitru Vitcu (eds.), Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, 3, (Bucureşti) 1998, pp. 147-159.

 • 492. CEAUSU, Mihai-Stefan

  Reprezentarea evreimii în Dieta Bucovinei (1861-1918), In: Siviu Sanie, Dumitru Vitcu (eds.), Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, 5, (Bucureşti) 2000, pp. 198-214.

 • 493. Ce este şi ce vrea Partidul Socialist-Sionist “Poalei Zion”, Bucureşti 1947, 31p.

 • 494. CENTRALA Evreilor din România.

  Evoluţia numerică a populaţiei evreeşti 1930-1942, Bucureşti. 1942.

 • 495. CENTRALA Evreilor din România.

  Breviarul statistic al populaţiei evreieşti din România, [Bucureşti], 1943. 146 p.

 • 496. CENTRALA Evreilor din România.

  Activitatea Centralei Evreilor din România, [Bucureşti], 1944. 244p.

 • 497. CENTRUL PENTRU STUDIEREA EVREILOR DIN ROMÂNIA

  Martiriul evreilor din România 1940-1944: Documente şi mărturii, Bucureşti 1991.

 • 498. Cercul cultural evreesc din Turda. Statutul 1935, Turda 1935, 16p.

 • 499. CERNOVODEANU, Paul

  Receptarea operei lui Josephus Flavius în vechea literatură română, Revista Istorică, 3 (1992), nos 3-4, pp. 287-302.

 • 500. CERNOVODEANU, Paul

  Contribuţia medicului Iehuda (Iuliu) Barasch la dezvoltarea ştiinţei şi culturii româneşti, In: Dumitru Hîncu et al (eds.), Jaloane pentru o viitoare istorie, (Reuniune ştiinţifică din 2-4 noiembrie consacrată împlinirii a douăzeci de ani de la infiinţarea Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România), Bucureşti 1999, pp. 127-139.

 • 501. CERNOVODEANU, Paul

  The Jewish Humanist Thomas de Pinedo and His Place in the Conscience of the Romanian People, In: Stanciu, Ion (ed.), The Jews in the Romanian History (Papers from the InternaTional Symposium, Bucharest September 30-October 4, 1996), Bucharest [2000], pp. 9-18.

 • 502. CERNOVODEANU, Paul, GAVRILÄ‚, Irina, PANAIT, Panait I.

  Catagrafia oraşului Bucureşti din anii 1810-1811, In: Revista Istorică, 7-8, New Series, 1 (1990), pp. 705-724.

 • 503. CERNOWITZ, I.

  Evreii in război, Bucureşti, 1946. 61 p.

 • 504. CESTIUNEA ebreilor din România, Bucureşti, 1878. 53 p.

 • 505. CESTIUNEA israelită înaintea Camerilor de Revisuire. Moţiunea nerevisioniştilor şi discursurile deputaţilor N. Blaremberg, B. Conta si D. Rosetti Tetcanu destinate a o justifica, precum şi discursul ţinut in Senat de marele poet V. Alecsandri, Bucureşti, 1879.

 • 506. CESTIUNEA israelită. Opinia publică europeană şi cestiunea israelită în România, Cronica politică şi economică, August 1900 [Bucureşti], pp. 127-130.

 • 507. CESTIUNEA israeliţilor tratată înaintea Curtei de Apelu din Iaşi. Secţiunea II in şedinţa publică din 6/18 iunie 1867. La question des Israélites traitée par devant la Cour d’Appel de Jassy. Iaşi, 1867. 117 p.

 • 508. Cestiunea Israeliţilor români din punct de vedere al dreptului, Bacău 1873, 50p.

 • 509. CESTIUNEA neasimilărei ovreilor, Bucureşti 1900-1902. 2 fasc., 120p.+92p.

 • 510. CETATE, P.

  Conspiraţia comunistă şi evrei ca Ana Pauker în fata justiţiei militare, Bucureşti 1941.

 • 511. CHAJES, H.P.

  Rede bei der Protestversammlung gegen die Judenverfolgungen in Rumaenien 30. Mai 1927. In : Moritz Rosenfeld Hrsg. Reden und Vortraege, Wien 1933, pp. 172-180.

 • 512. CHALFEN, Israel

  Paul Celan : Eine Biographie seiner Jugend, Frankfurt am Main 1989

 • 513. [CHAMBERLAIN, Houston Stewart]

  Părerile oamenilor mari despre neamul jidovesc, I. Părerile lui Chamberlain… 1st ed., Iaşi [1914], 31p.

  Comprises the letter sent by H.S. Chambarlain in connection with the survey made by Noua Revistă Română, in 1900.

 • 514. [CHAMBERLAIN, Houston Stewart]

  Sfaturile unui filosof englez [Chambarlain] în chestia ovreiască din România, Iaşi 1900, 16p.

 • 515. [CHAMBERLAIN, Houston Stewart]

  Scrisoarea lui Chamberlain aupra chestiunii jidoveşti în România, Cu o întroducere de I.C. Cătureanu, profesor la Universitatea din Cluj, Cluj n.d., 15p.

  Răspuns la ancheta prof. Rădulescu-Motru dacă “ar sfătui pe români să acorde evreilor depline drepturi civile şi politice.

 • 516. CHANDLER, WALTER M.

  Speech on the Jews of Roumania and the Treaty of Berlin, Washington 1913, 32 p.

 • 517. CHARLE, K.

 • 518. Chemarea socialistilor evrei, Bucureşti 1944, 14p.

 • 519. CHESTIA evreiască. Studiu analitic şi comentarii asupra petiţiunei adresată Corpurilor Legiuitoare de evreii pămînteni, Bucureşti 1910, 40 p.

 • 520. Chestia evreească, Răspuns la un articol al lui Ion Teodorescu despre antisemitism, Bucureşti 1900, 19p.

 • 521. Chestia evreească, Studiu analitic şi comentarii asupra petiţiunei adresată Corpurilor Legiuitoare de evreii pământeni, Bucureşti 1910 40p.

 • 522. Chestionar general pentru scolile evreeşti din tară, Iaşi n.d. 11p.

  Ancheta Uniunei Culturale a Evreilor din România

 • 523. Chestiunea ebreilor din România, Bucureşti 1878, 53p

 • 524. Chestiunea evreilor în România de X…, Galaţi 1891, 16p.

 • 525. Chestiunea israelită – Studiu juridico-politic, Jassy 1879, 24p.

  Published in newspaper Stafeta, Iaşi.

 • 526. Chestiunea israelită, Studiu juridico-politic, n.p. 1879, 24p.

 • 527. Chestiunea israelită înaintea Adunărei generale a României din 1864, Desbaterile legei comunale, Preşedintele Adunărei generale a României din 5-6 martie 1864, Bucureşti 1879, 38p.

 • 528. CHESTIUNEA israelită. Studiu juridico-politic, Jassy 1879, 24 p.

 • 529. Chestiunea ovreiască – Ovreii cer drepturi în masă, ei trebuiesc expulzaţi în masă, Signed: De un bun român, (A Good Romanian), Bucureşti 1913, 15p.

 • 530. CHIPER, Ioan

  Cosideraţii privind evoluţtia numerică şi compoziţia etnică a P.C.R., 1921-1952, Analele totalitarianismului, 6 (1998), 4, pp. 25-44.

 • 531. CHIRICA, Codrin-Valentin

  Comunităţi si societăţi filantropice israelite (1906-1908). Studiu de caz, In: Siviu Sanie, Dumitru Vitcu (eds.), Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, 5, (Bucureşti) 2000, pp. 229-238.

 • 532. CHIRICUSA, P.

  Antisemitism creştin? Bucureşti 1926.

 • 533. CHIRILÄ‚, Ioan

  Romanian-Jewish Cultural Interferences in the Religious Literature of the 16th and 17th Century, Studia Judaica, (Cluj), 2 (1993), pp. 103-113.

 • 534. CHIRILÄ‚, Ioan

  About Hasidism in Romania Seen as a Possible Contact Between Two Spiritualities, Studia Judaica, (Cluj), 3 (1994), pp. 170-172.

 • 535. CHIRILÄ‚, Ioan

  The Transylvanian Preoccupation for the the Study of the Old Testament and the Hebrew Language as a Specific Sphere of Romanian Judaic Theological Interference, In: Stanciu, Ion (ed.), The Jews in the Romanian History (Papers from the Internaţional Symposium, Bucharest September 30-October 4, 1996), Bucharest [2000], pp. 33-39.

 • 536. CHIRITA, GRIGORE

  Populaţia Principatelor Unite în 1859, RdL, 42, (1989), 1, pp. 45-57.

 • 537. CHIRNOAGA, PLATON.

  Un chapitre d’histoire roumaine 1940-1945. Rio de Janeiro, 1962.

  See especially, pp. 41-51 chapt. IV: “Le problčme juif – la Romanisation.” [An Anti-Semitic approach]

 • 538. CHISU, P.A.

  La noi nu mai sînt jidani, Cluj 1927.

 • 539. CHOURAQUI, ANDRE.

  Cent ans d’histoire. L’Alliance israélite universelle et la renaissance juive contemporaine (1860-1960), Paris 1965.

 • 540. CHRISTODORESCU, V., PAVELESCU, CONST.

  Legea 607 pentru anularea şi revocarea unor acte de dispoziţie încheiate în împrejurări excepţionale, [Bucureşti] 1945, 284 p.

 • 541. CIHOSKI, STANISLAS.

  Românii si evreii din România în New York, Iaşi 1907, 16 p.

 • 542. CIOBANU, V.

  Omorul ritual din punct de vedere istoric şi medical. Judaice diverse, Bucureşti 1924.

 • 543. CIOBANU, Veniamin

  Imagini ale străinului în cronici din Moldova şi Tara Românească (secolul XVIII), In: Zub, Al. (ed.), Identitate alteritate în spaţiul cultural românesc, Iaşi 1996, pp. 115-157.

 • 544m CIOCAN, NISTOR

  Negoţ si neguţătorii în Moldova veacului XVII, AIIA-Iaşi, 25 (1988), 1, pp. 293-305.

 • 545. A cionizmus új korszaka, Cluj n.d. 48p.

 • 546. CISMARU, ALFRED.

  Jonesco as Apologist of Jewish Causes, Soviet Jewish Affairs, 37 (1977), 1, pp. 27-30.

 • 547. CISTELECAN, Al. (ed.)

  Problema evreiască. Umblatul ca pe ouă. Întroducere la o dezbatere literară, Vatra, (Târgu Mures), 10/11, 2000, pp. 3-103

  Participants: Dieter Schlesak, Iosef Eugen Campus, Leon Volovici, Andrei Fischof, Al. Mirodan, Alexandru Sever, Luiza Carol, Bianca Marcovici, Virgil Duda, Shaul Carmel, Dan Voinescu, Gina Sebastian Alcalay, Radu Mare?, Silviu Lupascu, Daniel Virghi, Ovidiu Pecican Gabriela Adamesteanu, Adrian Popescu, Gheorghe Izbă?escu, Florin Paraschiv, Gheorghe Mocuţa, Adrian Alui Gheorghe, Dan Lungu, Monica Ghe?, Viorel Gheorghită, Dan Bogdan Hanu, Ion Chichere, Octavian Doclin, Dumitru Ungureanu, Dorin Ploscaru, Ioan Lascu, Vasile Spiridon, Ioan F. Pop, Cornel Mihai Ungureanu, Adrian Grănescu, Mihai Posada, Viorel Muresan, Alexandru Lungu, Cornel Moraru, Camelia Crăciun, Nicoleta Sălcudeanu, Dumitru Muresan, Iulian Boldea, Irina Sipe?ean, Stefania Mihalache, Aurel Pantea.

 • 548. CIUBÄ‚NCAN, T. Vasile, GANEA, Maria I., RANCA Ion V.

  Drumul Holocaustului – Calvarul evreilor din nord-vestul Transilvaniei sub ocupaţia Ungariei 5 IX 1940 – 25 X 1944, Cluj, 1995, 234pp.

 • 549. CIVIS

  Caveant consules, Strigăte de alarmă către Parlament din partea unui spectator necunoscut al evenimentelor, Cuprinde si circulara D-lui Ministru al trebilor din lăuntru (M. Kogălniceanu) către rabinii israeliţi din Moldavia (12 Mai 1860), Bucureşti 1878, 15p.

 • 550. CLARK, Charles Upson

  Greater Roumania-The Minorities Problem, New York 1932.

  See Index: ‘Jews’

 • 551. CLARK, CHARLES UPSON.

  United Roumania. The Minorities Problem, New York 1932.

 • 552. CLARK, Charles Upson

  Racial aspects of Romania’s Case, n.p. (?) 1941, 150p.

  The author is correspondent member of the Romanian Academy.

 • 553. CLARNET, ADOLPHE.

  Les Juifs roumains.- Réponse ŕ M. A.D. Xenopol, Paris 1903. 24 p.

  Answer to A.D. Xenopol. La question israélites en Roumanie. In: La Rennaissance Latine, 15 oct. 1902.

 • 554. CLAUDIAN, Alexandru

  Antisemitismul si cauzele lui sociale, Schiţă sociologică, Bucureşti 1945, 165p.

  Publisher: Social-Democrat Party.

 • 555. Clubul de lectură sionist Iaşi: Statut şi regulament, Iaşi 1899, 13p.

 • 556. COBAN, GRIGORE V.

  Fenomenul A.C. Cuza, Iaşi 1939, 56p.

  Extract from: Cuget moldovenesc, Nos. 3-4, Apr. 1939.

 • 557. CODRESCU, I.C.

  Cotropirea judovească în România, Interpelare făcută Ministerului în Sedinţia Adunarei Deputatilor din 16 Decembre 1869, Bucureşti 1870, 37p.

  Extract from: Monitorulu Oficialu, 21.12.1869.

 • 558. Codrescu, Theodor Ed.

  Uricarul sau colecţiune de diferite acte care potu servi la Istoria Românilor, 26 vols., Iaşi, 1852-1895.

  Important collection of Rumanian historical sources, concerning also the Jews. See also the 2nd ed. 3 vols. Bucureşti, 1871-1892.

 • 559. COHEN, ASHER

  The Halutz Resistance in Hungary, 1942-1944 (Translated by Carl Albert), Boulder, Colo.: Social Science Monograph of Institute of Holocaust Studies of the City University of New York, 1986. VIII, 277p. (East European Monographs, no.206; Holocaust Studies Series).

  See for refugees’ underground railroad through Romania to Palestine.

 • 560. COHEN, Asher

  Petain, Horthy, Antonescu and the Jews 1942-1944: Toward a Comparative View, In: Marrus, M. Robert (ed.): The Nazi Holocaust: Historical Articles on The DestructIon of European Jews -The “Final SolutIon” Outside Germany, Vol. 4, part 1-2, Westport, 1989, pp. 63-98.

 • 561. COHEN, ISRAEL.

  The Jews in Roumania, London 1938.

 • 562. COHEN, I. IOSEF.

  Primele cărţi rabinice tipărite în România, RCM, 16 (15.06.1971), p. 2.

 • 563. COHEN, J.J.

  The sages of Transylvania, Jerusalem 1989.

 • 564. COHEN, JEAN.

  B’nei Brith şi emanciparea evreilor din România (1873-1948). Eseu de sinteză istorică, Tel Aviv, 1963. 16 p.

 • 565. COHEN, LLOYD A.

  The Jewish Question during the Period of the Romanian national Renaissance and the Unification of the Two Principalities of Moldavia and Vallachia 1848-1866. In vol.: Romania Between the East and West…, pp. 195-216.

 • 566. COHEN, MICHAEL J.

  Churchill and the Jews. London, 1985.

  For Rumanian Jewry see pp. 269-270.

 • 567. COHEN, Mitchell

  Lucien Goldmann in Romania, The Philosophical Forum, nos. 1-2 Fall-Winter 1991-1992, pp. 44-70.

 • 568. COHEN, SUSAN SARAH.

  Antisemitism – An Annotated Bibliography, Vol. 1., New York-London, 1987. 392 p.

 • 569. COLESCU, LEONIDA

  Recensămîntul general al populaţiunei României. Rezultatele definitive precedate de o introducţiune cu explicaţiuni si date comparative, Bucureşti 1905.

 • 570. COLESCU, LEONIDA

  La population de religion mosaďque en Roumanie – Etude statistique, Bucureşti, 1915. 31p.

 • 571. COLESCU, Leonida

  Progresele economice ale României îndeplinite sub domnia M.S. Regelui Carol I 1866-1906, Tablouri figurative şi notiţe explicative, Bucureşti 1907, 109p.+ 2tab.

 • 572. COLIN, Amy D.

  Paul Celan – Holograms of Darkness Bloomington Indiana, 1991

 • 573. COLOMBO, ANA.

  N. Iorga şi evreii, Toladot, 1 (1972), 1, pp. 16-20.

 • 574. Combaterea camuflării bunurilor, drepturilor şi întereselor evreesti şi reprimarea sabotărei operei de românizare, Bucureşti 1942, 16p.

  Legea No.196 publicată de Monitorul oficial No. 63 din 14 Martie 1942.

 • 575. COMITE DES DELEGATIONS JUIVES.

  La situation de la minorité juive en Roumanie. Mémorandum présenté par les associations juives pour la Société des nations, de Palestine, d’Autriche, de Tchéchoslovaquie et de Bulgarie ŕ la commission des minorités de l’Union internationale des associations pour la Société des nations, lors de sa session ŕ Bruxelles du 15 mars 1928, Paris 1928.

 • 576. COMITE Pro Causa Judaica.

  Die Judenfrage in Rumänien, Zurich 1918, 32 p.

 • 577. COMITE POUR LA DÉFENCE DES DROITS DES ISRAÉLITES EN EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

  Lettre du Comité ŕ M. le Secrétaire Général de la Société des Nations, représentant une pétition au sujet du traitement des juifs et autres minorités en Roumanie, Paris, 1938. 33 p.

  Mimeographed.

 • 578. COMITETUL CENTRAL al scoalelor israelito-române din Capitală

  Scurt istoric al activităţii ale Comitetului Central de la 1904-1914 şi Raportul referitor la construirea fabricei pentru “Pâinea săracului” şi azimei, Bucureşti 1915, 24p.

 • 579. COMITETUL DEMOCRAT EVREESC

  Cum vor vota evreii la 19 noembrie 1946: De la robia din trecut la libertatea de astăzi şi mâine, Bucureşti 1946.

 • 580. COMITETUL DEMOCRAT EVREESC.
  Evreii din România democrată. Prima Conferinţă pe ţară a C.D.E, Bucureşti, 1947. 148 p.

 • 581. COMITETUL DEMOCRAT EVREESC

  Ce este şi ce vrea Comitetul Democrat Evreesc, Brasov n.d., 8p.

 • 582. COMSA, Dimitrie N.

  Articolul 7 paragraf 5 si ar. 9 din Constituţiune. Articolul 19 Cod civil, Bucureşti 1903, 28p.

  Extract from: Curierul Judiciar, No. 32, 1903.

 • 583.

 • 584. Congrčs de Bucarest, Aoűt-Septembre 1886 pour la fondation d’une l’alliance anti-israéllite universelle, Bucharest 1887, 14p.

 • 585.

 • 586. COMUNITATEA ISRAELITÄ‚ DIN GALAŢI – Comitetul scolar

  Regulamentul scolarului, Galati 1895, 12p.

 • 587. COMUNITATEA ISRAELITÄ‚ SULITA Judetul Botoşani

  Referate, Botoşani n.d., 10p.

 • 588. COMUNITATEA IZRAELIŢILOR DE RIT SPANIOL – CRAIOVA

  Statutul şi regulamentul comunităţii, Craiova n.d., 33p.

 • 589. CONDURACHE, Ioan D.

  Clauzele de naţionalitate privitoare la România din tratatele în 1919-1920. Studiu critic, Bucureşti 1924, 103p.

 • 590.
  .

 • 591. Conferirea sacră de ceremonii funebre si inhumaţiune a comunităţii israeliţilor de rit spaniol Hevra Kedita Sel Levaia Ve Rehisadin Bucureşti. Către enorIaşii comunităţii Iulie 1937, Bucureşti 1937, 32p.

 • 592. CONGRES JUIF MONDIAL.

  La situation des Juifs de Roumanie. Pétition du Comité Executif du Congrčs Juif Mondial soumise au Conseil de la Société des Nations, Genčve 1938, 93 p.

 • 593. CONGRES JUIF MONDIAL. Section Roumaine.

  Le Congrčs Juif – message des diplomates européens, Bucureşti 1945, 15 p.

 • 594. CONGRES JUIF MONDIAL. SECTION ROUMAINE.

  Le massacre de juifs de Jassy… documents, [Bucureşti], [1945]. 18p.

 • 595. CONGRES JUIF MONDIAL. SECTION ROUMAINE.

  La population juive de Bessarabie, de Bucovine et de Dorohoi 1 juin 1940 – 1 septembre 1943, [Bucureşti], [1945].

 • 596. CONGRES MONDIAL JUIF. SECTION ROUMAINE.

  La population juive de la Transilvanie du Nord. Introduction: “Le bilan d’une déportation”, Bucharest 1945, 17 p.

 • 597. CONGRES JUIF MONDIAL. SECTION ROUMAINE.

  L’évacuation de juifs de villages de la région Prouthe-Sereth et du reste de la Moldavie, [Bucureşti] [1946], 53 p.

 • 598. CONGRESUL comunităţilor israelite. Focsani, 26 si 27 octombrie 1905, Focşani 1905, 34 p.

 • 599. CONGRESUL Evreilor pămînteni.(18-20. 2.1923), Bucureşti 1923.

 • 600. CONGRESUL MONDIAL EVREESC. Secţiunea din România.

  Populaţia Evreească în cifre. Memento statistic, Vol. 1. Bucureşti 1945. 127 p.

 • 601. CONJOINT Foreign Committee of the Jewish Board of Deputies and the Anglo-Jewish Association.

  The Jews of Roumania. A Statement as to the Steps to be Taken to Obtain an Act of Naturalization, London [n.d.].

 • 602. CONSTANTINESCU, HARALAMBIE

  Dreptul si judecata la Ebreii vechii, Bucureşti 1897, 51p.

  Licentiate thesis by Reverent H. Constantinescu.

 • 603. CONSTANTINESCU, D.

  Teribilul jurămînt more judaico, Bucureşti 1900, 14p.

 • 604. CONSTANTINESCU Gabriel

  Evreii ̨n Rom̢nia Рsecolele XVI-XX, Alba Iulia РParis 2000, 196pp.

 • 605. CONSTANTINESCU, Viorica S.

  Evreul stereotip, Bucureşti 1996, 255pp.

 • 606. CONSTANTINIU, Florin

  O problematică controversială: evreii şi comunismul, In: Dumitru Hîncu et al (eds.), Jaloane pentru o viitoare istorie, (Reuniune ştiinţifică din 2-4 noiembrie consacrată împlinirii a douăzeci de ani de la infiinţarea Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România), Bucureşti 1999, pp. 269-274.

 • 607. CONTA, Vasile

  Cum scriu ovreii despre noi, Discursurile lui V. Conta de la 4 Sept. 1879, Bucureşti 1896, 53p.

 • 608. CONTA, Vasile

  Cine sunt jidanii, Primejdia jidovească, Discurs rostit în Camera deputaţilor la 4 şi 5 Septembrie 1879, Iaşi 1914, 35p.

 • 609. CONTA, Vasile

  Cine sunt jidanii, Bucureşti 1922, 32p.

 • 610. CONTA, Vasile

  Discursuri parlamentare, Proiect de lege, Articole de diare etc. (1878-1881) cu Prefaţă de B.C. Livianu, Iaşi 1899, 212p.

 • 611. CONTA, Vasile

  Opere complete, Bucureşti 1914, LXXVIII + 953p.

  V. Conta (1845-1882) was the founder of Romanian ideological antisemitism.

 • 612. CONTE, F.

  Christian Rakovski (873-1941): Essai de biographie politique, Lille 1975.

 • 613. CONTEMPORARY JEWISH RECORD.

  Crisis in Rumania, New York 1941.

 • 614. CONYBEARE, F.C.

  Roumania as a Persecuting Power, naţional Review, 36 (1901), pp. 818-837.

 • 615. COPANSCHI, Iacov

  Problemele învăţământului evreiesc în Basarabia interbelică, In: Dumitru Hîncu et al (eds.), Jaloane pentru o viitoare istorie, (Reuniune ştiinţifică din 2-4 noiembrie consacrată împlinirii a douăzeci de ani de la infiinţarea Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România), Bucureşti 1999, pp. 168-174.

 • 616. CORBEA, ANDREI [pseud.of A. Hoisie].

  Surprize ale istoriei literare: Valeriu Marcu, Secolul XX, 284-286 (1984), 8-10, pp. 145-176.

 • 617. CORBEA, Andrei

  Some Comments on the German-speaking Culture among Jews of Bukowina, In Silviu Sanie, Dumitru Vitcu (eds.), Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, 1, (Tel Aviv) 1996, pp. 171-190.

  See Romanian version: Cu privire la cultura germanofonă a evreilor bucovineni, In Silviu Sanie, Dumitru Vitcu (eds.), Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, 1,(Bucureşti) 1996, pp. 217-316.

 • 618. CORBEA, Andrei

  Karl-Emil Franzos şi Mihai Eminescu. Lecţia unei polemici “la distanţă, In: Silviu Sanie, Dumitru Vitcu (eds.), Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, 3,(Bucureşti) 1998, pp. 191-206.

 • 619. CORBEA, Andrei

  Antisemitismul o permanentă a istoriei est-europene?, In: Silviu Sanie, Dumitru Vitcu (eds.), Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, 2, (Bucureşti) 1997, pp. 210-213.

 • 620. CORBEA, Andrei

  The Jews from Cernăuţi in the 19th Century as Portrayed by the Literary Sources of the Time, Studia Judaica, (Cluj), 6 (1997), pp. 115-126.

 • 621. CORBEA, Andrei

  Paul Celan şi “meridianul” său – Repere vechi şi noi pe un atlas central-european, Iaşi 1998, 199pp.

 • 622. CORBEA, Andrei

  Paul Celan şi “meridianul” său – Repere vechi şi noi pe un atlas central-european, Iaşi 1998, 199pp.

 • 623. CORBEA-HOISIE, Andrei

  Paul Celan: Biographie und Interpretation; Biographie et interprétation, Konstanz-Paris-Iaşi 2000, 235pp.

 • 624. CORBEANU, ANGHEL.

  Viaţa de basm a dr.-ului Moses Gaster, RCM, 23 (15.03.1977), 387, p. 2.

 • 625. CORFUS, ILIE.

  Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone. Vol. 1: Secolul al XVI-lea; Vol. 2: Secolul al XVIII. Bucureşti, 1979-1983.

 • 626. CORODAN, VIRGIL.

  Vechimea evreilor în Transilvania. Spulberarea unei legende. TN, 17 (1938), no. 1570, pp. 1-2; no. 1572, p. 24-26.

 • 627. CORRESPONDENCE Respecting the Persecution of Jews in Moldavia. Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty. London, 1867.

 • 628. CORRESPONDENCE Respecting the Condition and Treatment of the Jews in Serbia and Roumania: 1867-1876. Presented to the House of Commons by Command of Her Majesty, in Pursuance of Their Address Dated February 15, 1877, London 1877.

 • 629. COSTINER, ELIAS.

  The American Joint Distribution Committee and the assistance work it carried out in Rumania on behalf of the victims of the fascist and nazi regimes before, during and after World War II, Tel Aviv 1969.

 • 630. COTTER, MANASCU.

  Comunitatea din Oradea-Bacău, RCM, 210 (1.07.1969), p. 5.

 • 631. COTTER, MANASCU.

  Cele mai vechi izvoare despre trecutul comunităţii din Dorohoi, RCM, 16 (15.05.1971), 253, p. 6.

 • 632. COTTER, MANASCU.

  Obstea din Tg. Sulita-Botoşani, RCM, 17 (15.4.1972), 274, p. 5.

 • 633. COTTER, MANASCU.

  Izvoare istorice privind prezenţa evreilor in Ţara Românească în Evul Mediu, RCM, 18 (15.02.1973), 293, p. 7.

 • 634. COTTER, MANASCU.

  Comunitatea din Tg. Burdujeni, RCM, 18 (1.06.1973), 300, p.3.

 • 635. COTTER, MANASCU.

  Comunitatea din Tg. Neamţ, RCM, 18 (15.07.1973), p. 7.

 • 636. COTTER, MANASCU.

  Documente privind istoria comunităţii evreişti din Bucureşti, RCM, 18 (1.11.1973), 309, p. 5.

 • 637. COTTER, MANAÅžCU.

  Cele mai vechi ştiri despre comunitatea evreilor din Bacău, RCM, 18 (1.12.1973), 311, p. 6.

 • 638. COTTER, MANASCU.

  Călători străini despre evreii din Moldova, RCM, 20 (1.03.1975), 340, p.6.

 • 639. COTTER, MANASCU.

  Comunitatea din Lespezi, RCM, 20 (15.04.1973), 343, p. 7.

 • 640. COTTER, Manascu; LEIB, Manes

  6 secole de convieţuire, Bucureşti 1997.

 • 641. COTRAU, MARTIAN, ADRIAN PRICOP.

  Moses Gaster şi farmacia populară, RCM, 31 (1987), 622, p. 7.

 • 642. COULON, MADELEINE.

  Des graves événements dans le Bareau Roumain, Paris 1937, 31 p.

  (Les agissements racistes en Roumanie. N .1).

 • 643. COVRIG-NONEA, Ion

  Miscarea legionară şi minorităţile, Bucureşti 1937

 • 644. COX, SAMUEL.

  Persecution of the Jews (in Roumania, Marocco, Russia) – Necessity of Intervention, Speech in the House of Representatives… May 21, 1880. Washington, D.C., 1880.

 • 645. COZIRESCU, Necolaie

  Constituanta viitoare sau Triumful crestinismului în contra jidanilor, Botoşani 1881, 14p.

 • 646. COZIRESCU, Necolaie

  Emanciparea de sub servitutea Sinagogii, 2nd ed., Botoşani 1896, 87p.

 • 647. CRÄ‚CIUN, Cornel

  The Jewish Art in Romania Between 1940-1944, Studia Judaica, (Cluj), 4 (1995). pp. 85-92.

 • 648. CRÄ‚CIUN, Cornel

  Jewish Painters in Romania between the Two World Wars, Studia Judaica, (Cluj), 2 (1993), pp. 127-132.

 • 649. CRAINIC, Nichifor

  Ortodoxie şi etnocratie, Bucureşti 1942.

 • 650. CRAINIC, Nichifor

  Programul statului etnocratic, n.p. [1940], 56p.

 • 651. CRAINIC, Nichifor

  Puncte cardinale în haos, Bucureşti 1936, 317p.

 • 652. CREANGÄ‚, Constantin I.

  Glasul celui ce strigă în pustiu. Un cuvînt în chestia evreiască, [Bucureşti 1897], 16p.

 • 653. CREANGÄ‚, George D.

  Situaţia arendasilor faţă de chestiunea ţărănească, Bucureşti 1906, 47p.

  See also 2-nd ed.: 1907, 30p., [Rom. Acad. no. II 8636]

 • 654. CREZZULESCO, Emmanuel.

  Lettre ŕ M. Crémieux, président de l’Alliance Israélite universelle, [Paris] 1879, 8p.

 • 655. CREZZULESCO, Emmanuel.

  Studii politice şi politice, Bucureşti 1894, 249p.

  See the Chapter: Les Israélites en Roumanie.

 • 656. CREZZULESCO, EMMANUEL.

  Les israélites en Roumanie, Paris 1879, 60 p.

 • 657. CREZZULESCO, EMMANUEL.

  Lettre ŕ M. Crémieux, Président de l’Alliance Israélite Universelle, Paris, 1879.

 • 658. CRIMELE legionarilor, Partea II. [Bucureşti], [1945], 30 p.

 • 659. CRIS-CRISTIAN, SOLOMON.C.

  Patru ani de urgie. Notele unui evreu din România, Bucureşti 1946, 157 p.

 • 660. CRIS-CRISTIAN, SOLOMON

  Cronicar. Extrase din lucrări, aprecieri, Cenaclul literar Menora, Ierusalim 1967.

 • 661. CRITZMAN, EMIL I.

  Doctorul Iuliu Barasch 1815-1863. Viaţa şi activitatea lui, Bucureşti, [1916], 28 p.

 • 662. CROHMÄ‚LNICEANU, Ovd S.

  Evreii în miscarea de avangardă românească, Bucureşti 2001, 201pp.

  Preface by Geo Serban

 • 663. CRONICA Anonim a Moldovei 1661-1729 (Pseudo-Amiras),
  Studiu şi editie critică de Dan Simonescu, Bucureşti, 1975.

  See for Blood Accusation pp. 101-103.

 • 664. CRONICA Ghiculeştilor. Istoria Moldovei între anii 1695-1754, Ediţie ingrijită de Nestor Camariano şi Ariadna Camariano-Cioran, Bucureşti, 1965.

  See for Blood Accusation pp. 238-245.

 • 665. CSENGERI, Emeric

  Political Essays on Zionism in Transylvania,(19th and 20th Century), Studia Judaica, (Cluj), 2 (1993), pp. 44-53.

 • 666. CULER, Harry (see also KULLER)

  Integration versus Emancipation, In: Stanciu, Ion (ed.), The Jews in the Romanian History (Papers from the International Symposium, Bucharest September 30-October 4, 1996), Bucharest [2000], pp. 100-108.

 • 667. CUNESCU, GHEORGHE,

  Un document ecumenist, RCM, 17 (1.01.1972), 267, p.4.

  On Gala Galaction’s funeral panegyric at Meir Back’s death.

 • 668. CUPERMAN, Jaffa

  The Ambivalent Attitude toward Zionism of the Communist Regime in Romania, In: Stanciu, Ion (ed.), The Jews in the Romanian History (Papers from the International Symposium, Bucharest September 30-October 4, 1996), Bucharest [2000], pp. 205-213.

 • 669. CURELESCU, Ioan

  Jidovu şi crestinul, Sabota şi Sf. Duminica, Focsani 1867, 17p.

 • 670. CURELESCU, Ioan

  Furtuna marelui reu a năvălirei jidovilor în România, Focsani 1870, 58p.

 • 671. CUTISTEANU, S., IONITA, GH.

  David Fabian, Bucureşti 1972, 279 p.

 • 672. Cuvând de omagiu Dr. M. Beck. Viaţa si opera 1845-1923, Bucureşti 1925, 81p.

 • 673. CUZA, A.C.

  Numerus clausus, Bucureşti 1923.

 • 674. CUZA A.C.

  Jidanii în război, Bucureşti 1924.

 • 675. CUZA A.C.

  Invăţătura lui Isus: Judaismul ori teologia crestină, Iaşi 1925.

 • 676. CUZA A.C.

  Doctrina cuzistă: Lupta pentru credinţă si problema învăţămîntului religios cu ilustraţii din Thora, Iaşi 1928, 36p.

 • 677. CUZA, A.C.

  Doctrina naţionalistă crestină, ÃŽntroducere: Cuzismul, definiţii, teze antiteze, sinteză, Iaşi 1928, 40p.

 • 678. CUZA, A.C.

  Naţionalitatea în artă, Expunere a Doctrinei naţionaliste. Principii fapte, concluzii, 2nd ed., Bucureşti 1915. XXIII+345p.

 • 679. CUZA, A.C.

  Scăderea poporaţiei crestine, Cauze si remedii. Trei Prelegeri ţinute la Vălenii-de-Munte în iulie 1909, Cu o Prefaţă de A.C Cuza, Vălenii-de-Munte 1910. 91p.

 • 680. CUZA A.C.

  Despre poporaţie, statistică teoria si politica ei, Studiu economic şi politic. 2nd ed. Bucureşti 1929, 700pp.

  See also 1st ed., 1899, 426p.

 • 681. CUZA A.C.

  Stiinţa antisemitismului, Apărarea naţională, no. 16, 15.11.1922.

 • 682. CUZA A.C.

  “Plagiatul poporaţiei, O calomnie “More Judaico” sau cum lucrează cahalul în contra goimilor” după Talmud, Vălenii de Munte, 1911, 137p.

 • 683. CUZA A.C.

  Lupta pentru credinţă şi problema învăţămîntului religiei cu ilustraţii din “Thora”, Iaşi 1928, 36p.

 • 684. CUZA A.C.

  Meseriasul român, Iaşi 1893, XXX+ 108p.

 • 685. [CUZA, GH. A.]

  Excluderea lui George A. Cuza din Adunarea Deputaţilor pentru a fi apărat şi studenţimea română împotriva insultelor jidovesti, Sedinţele Camerii Deputaţilor din 29 şi 30 Noembrie 1932, Bucureşti 1932, 24p.

 • 686. CUZA, GH. A.

  Naţionalismul cuzist si democratia judeo-masonică, Două cuvîntări rostite în Sedinţele Adunării Deputaţilor de la 13 Martie: “Legea stării de asediu”; si 5 Apr.: “Legea apărării statului”, Bucureşti 1934, 29p.

 • 687. CUZA, GH. A.

  A.C. Cuza – Goga: O înfrăţire ideală, Iaşi 1941, 16p.

 • 688. CUZA, GH. A.

  Francmasoneria, Iaşi 1935.

 • 689. DAGHANI, ARNOLD.

  Lasst mich leben, (Vorwort und Ubersetzung von Siegfried Rosenzweig). Tel Aviv, [1960], 128 p.

  First published in Rumanian: Groapa este in livada de visini, Bucureşti [1947], 163 p.

 • 690. DAME, FREDERIC.

  Bucarest en 1906, Bucarest 1907, 548 p.

  See pp. 553-555.

 • 691. DAN, DIMITRIE.

  Popoarele Bucovinei, Fasc. IV. Evreii din Bucovina, Studiu istoric, cultural, etnografic si folcloric, Cernăuţi 1899, 37 p.

  See also a German ed. from 1890.

 • 692. DAN, ROBERT.

  Az erdélyi szombatosság vége. Évkönyv, 1973-74, Budapest 1974, pp. 217-229.

  [The End of Sabbatarianism in Transylvania]

 • 693. DAN, Robert

  Az erdélyi szombatosok és Péchi Simon, Budapest 1987.

 • 694. DAN, Robert

  Libros et Fragmenta… Judaicam professionem redolentes, In: Magyar Izraeliták Országos Képviselete: Évkönyv, (Budapest), 1984, pp. 82-94.

  On the Sabbatarians in 16th Century in Transylvania

 • 695. DANDARA, LIVIA.

  Populaţia evreiască în contextul întegrării Transilvaniei în Viaţa economică, socială, politică şi culturală a României (1919-1940), Anale, 31 (1985), no.1, pp. 87-102.

 • 696. DANZIG, Hillel

  Sionism şi socialism, Bucureşti n.d., 31p.

  Edited by Zionist-socialist party, Ihud, in Romania.

 • 697. DANZIG, Hillel

  Ösi nép új utakon. Mit tett eddig és mit akar a cionista szervezet?, Cluj 1934, 16pp.

 • 698. DASCALU, NICOLAE.

  La presse des minorités nationales dans la Roumanie d’entre les deux guerres (1919-1939), analyse statistique, RRH, 20 (janvier-mars 1981), 1, pp. 111-129.

 • 699. DASCALU, NICOLAE.

  Le statut des nationalités cohabitantes depuis le parachčvement de l’unité d’Etat des Roumains (1918) jusqu’au second diktat de Vienne (1940), RRH, 17 (1978), 4, pp. 709-727.

 • 700. DAVID, Shlomo (ed.)

  Generaţii de iudaism şi sionism – Dorohoi, Săveni, Mihăileni, Dărăbani, Herţa, Rădăuti-Prut, vol. I, Kiriat Bialik 1992.

  The volume includes: 253p. in Romanian and 304p. in Hebrew.

 • 701. DAVID, Shlomo (ed.)

  Generaţii de iudaism si sionism – Dorohoi, Săveni, Mihăileni, Dărăbani, Herţa, Rădăuţi-Prut, vol. II, Kiriat Bialik 1993.

  The volume includes: 369p. in Romanian and 271p. in Hebrew.

 • 702. DAVID, Shlomo (ed.)

  Generaţii de iudaism şi sionism – Dorohoi, Săveni, Mihăileni, Dărăbani, Herţa, Rădăuţi-Prut (Romania), vol. III, Kiriat Bialik 1996.

  The volume includes: 384p. in Romanian and 376p. in Hebrew.

 • 703. DAVID, Yona

  Jewish Writers from Romania and Their Contribution to the Literature of the Holocaust, Studia Judaica, (Cluj), 4 (1995), pp. 72-78.

 • 704. DAVIDESCU, Nicolae

  Primejdia judaică, Pagini de îndrumare românească, Bucureşti 1939, 165p.

 • 705. DAVIDSON

  Numerus clausus la Universitate, Bucureşti 1925, 12pp.

 • 706. DAVIES, ISRAEL.

  The Jews in Roumania. A Short Statement of Their Recent History and Present Situation, London 1872. 42 p.

 • 707. DAWIDOWICZ, LUCY.

  The War against the Jews 1933-45, London 1983.

  For Rumania see especially pp. 177-178; 457-461.

 • 708. DEBATE in the House of Commons 19th April, 1872, on the Condition and Treatment of the Jews of Roumania and Servia, London 1972. 16 p.

  See also a German translation: DEBATTE uber die Lage und Behandlung der Juden Rumäniens und Serbiens in der Unterhaussitzung des englischen Parlaments am 19 April, 1872, London 1872. 20 p.

 • 709. De ce nu se dau drepturi în masă evreilor, Călăraşi 1912, 32p.

 • 710. The Decline of Rumanian Jewry: A Survey, Jewish Frontier, (New York), Vol. XIX, no. 5 (205), May 1952, pp. 15-21.

 • 711. DE CURION

  Misterul sângelui sau omorul ritual comis de jidovi, [Bîrlad?] 1903, 44p.

  Extract from Vocea Tutovei, 1903.

 • 712. DEHN, PAUL.

  Diplomatie und Hochfinanz in der rumänischen Judenfrage, Berlin 1901. 31 p.

 • 713. DELETANT, DENNIS.

  A Survey of the Gaster Books in the School of Slavonic and East European Studies Library, Solanus, 10 (1975), pp. 14-23.

 • 714. DELETANT, Dennis

  The Communist Party in Romania 1930-1944, In: New Internaţional Journal of Romanian Studies, 1-2, 1998, pp. 85-96.

 • 715. DEMENY, Ladislau

  G. Costa-Fora against the Anti-Semitism, In: Stanciu, Ion (ed.), The Jews in the Romanian History (Papers from the Internaţional Symposium, Bucharest September 30-October 4, 1996), Bucharest [2000], pp. 179-188.

 • 716. DENIZE, Eugene Bernard

  Sephardic Culture in the Romanian Countries (1700-1821), Shvut, 16 (1993), pp. 105-115.

 • 717. DERERA, NISSIM EM.

  Monografia comunităţii israelite din Brăila, Brăila 1906. 50 p.

 • 718. DESBATEREA parlamentului englesu asupra Israeliţilor din România. (Sedinţa parlamentară dela 19 Apriliu 1872). (Traducere de Const. Ienibace), Craiova 1872, 16 p.

 • 719. DESJARDINS, ERNEST.

  Les Juifs de Moldavie, Paris 1867.

 • 720. DESLIU, IOAN.

  Proiect de remanierea Constituţiunei române şi a Legei electorale cu resolvarea cestiunei israelite şi modul de administrare a Dobrogiei, Bucureşti 1879. XX, 52 p.

 • 721. DESMA

  Jidanii în România, Bucureşti 1942 , 96p.

 • 722. DESPRE munca obligatorie a evreilor în anii prigoanei, Toladot, 4(1975), 10, pp. 18-25.

 • 723. DIACONESCU, Emil

  Nouvelles letres de la correspondance d’Emil Picot, Iaşi 1931, 20p.

 • 724. DIAMANT, MAX.

  Lebensinteressen einer Minderheit, Cernăuţi 1930. 11 p.

  First printed in: Czernovitzer Morgenblatt, 22/26 Februar 1930.

 • 725. DICHTER, LUPU.

  Chestiunea evreiască. Caracterul şi soluţia ei, Bucureşti 1910. 63p.

 • 726. DICKER, HERMAN.

  Piety and Perseverence: Jews from the Carpathian Montains, (foreward by Elie Wiesel). New York, 1971. XVIII, 226 p.

 • 727. DICŢIONARUL literaturii române de la origini pînă la 1900, Bucureşti 1979.

  Includes short monographs of Jewish-Romanian writers.

 • 728. DICULESCU, VLADIMIR.

  Bresle, negustori şi meserIaşi in Ţara Românească (1830-1848), Bucureşti 1973. 218 p.

 • 729. DI IORIO, ANTHONY.

  Italy and Rumania in 1914: The Italian Assessment of the Rumanian Situation, 1907 to 1914, Rum. Stud, 4 (1976-1979), pp. 127-173.

  For the Italian opinions on Jews in Rumania see especially pp. 130-137.

 • 730. DIMA-DRAGAN, CORNELIU, I. SVART-KARA.

  Interesul domnitorului român Nicolae Mavrocordat pentru studiul limbii ebraice, Toladot, 1 (1972), 2, pp. 22-24.

 • 731. DIMITRIU, GH. N.

  Comunism, iudaism, francmasonerie, Bucureşti 1937, 116p.

 • 732. DINCULESCU, Ileana Rodica

  Reflections of the Wissenschaft den Judentums in the Jewish Press of Bucharest at the End of the 19th Century, In: Studia Hebraica, (Bucarest), 2 (2002), pp. 218-232

 • 733. Din istoria miscării “Poalei Zion” în Vechiul Regat al României, Biblioteca Poalei Sonistă, Nos. 7-8. Bucureşti [193-?], 31pp.

 • 734. Din cărticica ce să numeste Prastie; Oare care întrebări a jidovului cu creştinu, Neamt 1837.

  Extract from Prastie, pp. 153-180.

 • 735. DINESCU, Maria

  Mihail Sebastian – publicist şi romancier, Bucureşti 1998, 141pp.

 • 736. DINOUR, BENZION.

  Emancipation, Rumania, EJ, 6, col. 710-711.

 • 737. DISCURSURILE ţinute în localul teatrului Pastia din Iaşi la întrunirea din 30 Martie 1893 convocată spre a protesta în contra excluderei evreilor de la frecventarea şcolilor publice, Iaşi 1893. 39 p.

  Mihail G. Valerianu, Max Stain, Neculai Beldiceanu, H. Tiktin, Alexandru Manolescu, M. Hârsu.

 • 738. DISCUSSION sur l’état des Juifs en Roumanie, Å• la
  Chambre des Lords et Å• la Chambre des Communes
  , Paris 1867.

 • 739. DJUVARA, T. GEORGES.

  Les Juifs de la Roumanie. Conférence faite dans la séance du lundi 1er mars 1880… Suivie d’une Bibliographie des ouvrages relatifs Å• cette question, Paris 1880. 30 p.

 • 740. DOBROGEANU-GHEREA, CONSTANTIN.

  Opere complete, 8 vols. Bucureşti, 1976-1978.

  See in the 5th vol.: “Gherea şi chestiunea evreiască.

 • 741. Doctrina ţărănistă în România. Antologie de texte, Bucureşti 1994.

 • 742. DOCUMENTA Romaniae Historica. Bucureşti 1966-1987.

  Romanian national corpus of historical documents published in 3 series: A. Modova; B. Tara Românească; C. Transilvania.

  For Jews see Index.

 • 743. DOCUMENTE privind istoria României, 32 vols. Bucureşti 1951-1960.

 • 744. DOCUMENTS modernes sur les Juifs, XVe-XXe sičcles, réunis par l’Equipe de recherches 208, “Nouvelle Galia Judaica” sous la direction de Bernarhard Blumenkrantz, I: Dépôts parisiens, Paris 1978.

  For Romania and Romanian Jews see the General Index (pp. 687-688).

 • 745. DOMBROVSKA, Danuta

  Soviet and East European Jewry as Reflected in Western Periodicals: An Annotated Bibliography [n.p.] 1970

  This bibliography was edited by B.Pinkus, Jerusalem 1972

 • 746. DON, Yehuda

  Reports to the Nazi Authorities as a Quantitive Source in History, Studia Judaica, (Cluj),7 (1998), pp. 71-88.

 • 747. DONGOROZI, ION.

  Asezările evreeşti din Oltenia după război (1920-1929), AO, 9 (mai-aug.1930), 49-50, pp. 157-175.

 • 748. DORIAN, EMIL

  Profeţi şi Paiaţe, Bucureşti [1927]. 374p.

 • 749. DORIAN, EMIL.

  Din trecutul nostru ştiinţific. Dr. Iuliu Barasch, medic şi naturalist, prieten al poporului, Bucureşti 1955, pp. 39-52.

 • 750. DORIAN, EMIL.

  The Quality of Witness. A Romanian Diary 1937-1944, Selected and edited by Marguerite Dorian, Philadelphia 1982, 350 p.

 • 751. DÖRNER, Anton E.

  The Jews of Satu Mare County in the 18th Century, Studia Judaica, (Cluj) 5 (1996), pp. 83-90.

 • 752. DÖRNER, Anton E.

  The First Census of the Jews in Carei Borough (1727), Studia Judaica, (Cluj) 6 (1997), pp. 205-208.

 • 753. DÖRNER, Anton E.

  Evreii din comitatul Satu Mare în secolul al XVIII-lea (1723-1760), The Jews of Satu Mare County in the 18th Century (1723-1760), Cluj-Napoca 1998), 371pp.

  Documents in Romanian with summaries in English.

 • 754. Dosar Horia Sima 1940-1946, Bucureşti 2000, 343pp.

  Edited by Dana Beldiman; Studiu introductiv: Gheorghe Buzatu

 • 755. DOSARUL Pamfil Seicaru, Toladot, 2 (mai-julie 1972), pp. 48-55.

 • 756. Două chestiuni de drept: I. Dreptul consulilor Austriei de a se amesteca în afacerile de justiţie la noi; II. Poziţia evreilor la noi, Jassy 1884, 8p.

  The Jewish Question is not a political or religious problem but a socio-economic one.

 • 757. Două chestiuni de drept: I. Dreptul consulilor Austriei de a se amesteca în afacerile de justiţie la noi; II. Poziţia evreilor la noi, Jassy 1884, 8p.

  The Jewish Question is not a political or religious problem but a socio-economic one.

 • 758. 25 de ani Macabi – Cernăuţi 1910-1935, 5-8 Sept. 1935, Cernăuţi 1935, 37p.

 • 759. Dovezi de intenţiunile jidovilor de a distruge Poporul Român, n.p. [1914], 39p.

 • 760. DRAGOMIRESCU, M.I.; BORDEIANU, V.

  Scoli unice în Europa bîntuită de fascism, MI, 17 (1983) 6, pp. 35- 38.

 • 761. Dreptate – Chestia evreilor din România, de un grup de evrei pământeni, Bucureşti 1910, 47p.

 • 762. DREYFUS-NEUMANN, S.; GUGGENHEIM-SAX, CHARLES.

  Lettre ŕ la Haute Assemblée Fédérale de la Confédération Suisse, . Basle 1878.

 • 763. DRIMER, CAROL.

  Studii şi critice, Iaşi 1923-1928. 3 vols.

 • 764. DRIMER, CAROL.

  Istoricul Spitalului Israelit din Iaşi, Almanahul Adam, 15.7.1929 ; 1.1.1939.

 • 765. DROR-HABONIM. Principii. Istoric. Realizări, Bucureşti 1945. 407 p.

 • 766. Drumul spre eliberare. Statul judeu. Guvernul evreiesc. Puterea armată, Bucureşti 1946, 24pp.

 • 767. DUBNOW, SIMON.

  Weltgeschichte des judischen Volkes, Berlin 1925-1929. 10 vols.

 • 768. DUBNOW, SIMON.

  Histoire moderne du peuple juif, Paris 1940. 2 vols.

  See for Roumania especially: vol. 1, pp. 201-211; vol. 2, pp. 525-537.

 • 769. DUMBRAV A, DINU.

  Fără ură! Pregătirea şi dezlănţuirea evenimentelor din Focşani in zilele de 17 şi 18 Martie 1925. Cercetări, documente, mărturisiri, [Bucureşti] [1929]. 23 p.

 • 770. DUMITRESCU, Nicolae S. (ed.)

  Cum scriu ovreii despre noi, Discursurile lui V. Conta de la 4 Sept. 1879, Bucureşti 1896, 53p.

 • 771. DUMITRAS -BITOAICA, GH.

  Statutul juridic al evreilor şi legislaţia românizării, Bucureşti 1942, 395p.

 • 772. DUMITRESCU CAMARASU, George

  Invasiunea proletarismului jidovesc în Moldova, Răspuns la Scrisórea d-lui Cremieux, Bucureşti [187?], 42p.

 • 773. DUMITRESCU-STECEDUM, ST. C.

  Revizuirea art, 7 din Constituţiune şi cuvîntul “dobîndi” din paragraful 5, Bucureşti 1904, 54p.

  Licentiate thesis.

 • 774. (DUMITRIU-SNAGOV, Ion)

  See also Romanian ed. România în diplomatia Vaticanului, Bucureşti 1991, pp. 142-184

 • 775. DUMITRU, Gh. N.

  Judaism, comunism, francmasoneie, Bucureşti 1940, 135pp.

 • 776. DUMITRU-SNAGOV, ION

  Le Saint-Sičge et la Roumanie moderne 1850-1866, Roma 1982. 659p. (Miscellanea Historiae Pontificiae, 48).

  Some documents on Romanian Jews, see nos. 28, 33, 36, 71-73, 77, 91-92.

 • 777. DUMITRU-SNAGOV, ION

  La Romania nella diplomazia vaticana 1939-1944, Roma 1987. 170p.

  See especially chapt.: ‘L’appogio agli ebrei’, pp.105-128.

 • 778. DUNAJECZ, L.

  Cea mai veche comunitate din Transilvania. RCM, 218 (15 noiembrie 1969), p. 4.

 • 779. DURA, J.

  La tolérence religieuse en Valachie et en Moldavie pendant la seconde moitié du XVII sičcle, Iren. Chev., 57 (1984), 2, pp. 176-195.

 • 780. DURANDIN, C.

  Bonheur et malheur: Les intellectuels roumains d’une generation ŕ l’autre, 1848-1878, In: International Journal of Rumanian Studies, (Amsterdam), 1 (1984-1986).

  Some of the 1848 leaders were among those who most vehemently opposed statutes granting civic rights to Jews: Ioan Heliade-Rădulescu, Cezar Bolliac., Ion Ghica, Simion Bărnutiu, Vasile Aexandri.

 • 781. EASTERMAN. A.L.

  King Carol, Hitler and Lupescu, London 1942. 272 p.

 • 782. EBNER, JOSEPH.

  Historische Betrachtungen zur Hitlerära in Rumaenien.

  Excerpt from: Zeitschrift fur die Geschichte der Juden, Heft 1 (April 1964), pp. 43-54.

 • 783. EBNER, MAYER.

  Das Judentum in Rumänien, Nation und Staat, 1(1928), pp. 934-938.

 • 784. ECKSTEIN, L.

  Desiderate in Viaţa economică a comunităţii evreilor din Bucureşti şi reforme imperioase, Bucureşti 1940.

 • 785. [EDITORIAL STAFF].

  Safran, Alexander, EJ, 14, col. 634-635.

 • 786. EIDELBERG, PHILIP G.

  The Great Rumanian Peasant Revolt of 1907- Origins of a Modern Jacquerie, Leiden 1974.

 • 787. EINHORN, J.

  Die Revolution und die Juden in Ungarn, Leipzig 1851.

 • 788. EISLER, MÄ‚TYÄ‚S

  Az Erdélyi országos förabbik, Budapest 1900.

 • 789. EISLER, MÄ‚TYÄ‚S.

  Az erdélyi zsidok multjábol, EM, 18 (1901), pp.95-101, 155-162.

 • 790. EISLER, MÄ‚TYÄ‚S.

  Kolozsvári Izraelita Nöegylet 100 éves torténete, Kolozsvár, 1906.

 • 791. EISLER, MÄ‚TYÄ‚S.

  Képek a kolozsvári zsidók multjábol, Cluj-Kolozsvár 1924, 12 p.

 • 792. EISLER, MÄ‚TYÄ‚S.

  Oberrabbiner, das Gemeindebuch von Alba Julia, Sinai Anuar, 1 (1928).

 • 793. EISLER, MÄ‚TYÄ‚S.

  Aus dem Gemeindeleben der Juden in Alba Julia im 18. Jahrhundert.Sinai. Anuar, 2 (1929), pp. 72-82.

 • 794. EISLER, MÄ‚TYÄ‚S.

  Aus dem Privatleben der Juden von Siebenburgen im 18. Jahrhundert. Sinai. Anuar, 3 (1931), pp. 113-123.

 • 795. ELBOGEN, ISMAR.

  A Century of Jewish Life, Philadelphia 1966. 823 p.

  For Roumania see Index.

 • 796. ELIADE-RADULESCU, I.I.

  Alianţa israelită şi modul cum ar trebui să se rezolve darea drepturilor politice jidanilor, fără qua existenţa naţionale să fie pusă în pericol, Conferinţă ţinută în sala Atheneului la 27 Maiu 1879, Bucureşti 1879, 18p.

 • 797. ELIAN, ALEXANDRU, CONSTANTIN BALAN; HARALAMBIE CHIRCA; OLIMPIA DIACONESCU Eds.

  Inscripţiile medievale ale României. Orasul Bucureşti, Volumul I: 1395-1800. Bucureşti 1965.
  For Jews see pp. 444-465.

 • 798. ELIAS, Alexandru

  Un grup de liceeni evrei la Curtea Martială, In: Buletinul Centrului, Muzeului şi Arhivei Istorice a evreilor din România, Bucureşti 7, 2001, pp. 47-53

 • 799. EMERIT, MARCEL.

  Victor Place et la politique française en Roumanie ŕ l’époque de l’Union, Bucarest, 1931.

 • 800. EMERIT, MARCEL.

  Une ingérence française dans la politique du régne de Charles 1er RHSEE, 1-3 (1939), pp. 52-73.

 • 801. EMIGRAREA evreilor din România, AI, 6 (1883-1884), pp. 96-102.

 • 802. EMINESCU, Mihai

  Opere, vol. IX: Publicistica, 1870-1877, Bucureşti 1980.

 • 803. EMINESCU, Mihai

  Scrieri politice, comentate de D. Murărasu, Craiova, n.d.

 • 804. EMINESCU, Mihai

  Chestiunea evreiască, Bucureşti 1998, 271pp.

  Antologie, Prefaţă si note de D. Vatamaniuc.

 • 805. ENCIU, Nicolae

  Populaţia Basarabiei în anul Marii Uniri, In: Revista Istorică, New Series, 6 (1995), 9-10, pp. 795-806.

 • 806. ENESCU, I.D.

  Pe drumul românismului. Drumul marilor români: V. Conta, M. Eminescu, Dr. Paulescu, Alex. C. Cuza, O.Goga, Bucureşti 1936, 47p.

  Swastika on the cover.

 • 807. EPURE, C.I.

  Articolul 7 din Constituţiune, Bucureşti 1901, 48p.

  Licentiate thesis.

 • 808. EPUREANU, M.C.

  Constituie evreii o primejdie pentru România? Bucureşti, 1923.

 • 809. ERDELY, LAJOS.

  Régi Zsidó temetök m?vészete, Bukarest, 1980. 33 p. : 133 ill.

 • 810. ERLICH, D.

  Le Juifs de Roumanie, [Comité de conférences juives. Conférence du 25 mars 1900], Bruxelles 1900. [4] p.

 • 811. EÅžANU, Leon

  Scriitorul evreo-român Eugen Relgis, remarcabilă personalitate a mişcării umaniste şi pacifiste internaţionale, In: Dumitru Hîncu et al (eds.), Jaloane pentru o viitoare istorie, (Reuniune ştiinţifică din 2-4 noiembrie consacrată împlinirii a douăzeci de ani de la infiinţarea Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România), Bucureşti 1999, pp. 157-168

 • 812. ESANU, Leon

  Un asasinat politic: dr. Herscu Aroneanu (1881-1920), In: Siviu Sanie, Dumitru Vitcu (eds.), Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, 5, (Bucureşti) 2000, pp. 251-267.

 • 813. ESKENASI, LEON M.

  Istoricul Comunitătei Israelite Spaniole din Craiova. Consideraţiuni asupra activităţii ei din punct de vedere administrativ, religios, cultural şi de asistenţă, Craiova 1932. 20 p.

 • 814. ESKENASI, LEON. M.

  Istoricul comunităţii israelite spaniole din Craiova, Craiova 1946. 137 p.

 • 815. ESKENASY, VICTOR.

  Noi informaţii privitoare la istoria evreilor români, RCM, 27 (1983), 531, p. 6.

 • 816. ESKENASY, VICTOR.

  A Note on Recent Romanian Historiography on the Jews, SJA, 15 (1985), no. 3, pp. 55-60.

 • 817. ESKENASY, VICTOR.

  Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România [Sources and testimonies concerning the Jews in Romania], I, edited by Victor Eskenasy. Bucureşti, 1986, LXVI + 163 p.

 • 818. ESKENASY, VICTOR.

  Jews, Romanians and Ottomans: Some Political Aspects of Their Relations in Moldavia (XVth-XVIth Centuries), RSJ, 1 (Spring 1987), 1, pp. 7-13.

 • 819. ESKENASY, VICTOR

  Juifs and Roumains au Moyen Age, Aspects de leurs rapports en Valachie (XIVe – XVe sičcle), ETDBM, (Recueil IV), 13 (1987), pp. 24-30.

 • 820. ESKENASY, VICTOR

  Notes on Moses Gaster’s Corespondence with Jewish and Romanian Intellectuals, RJS, 1 (1987), 2, pp. 77-96.

 • 821. ESKENASY, Victor

  Gaster and His Memoirs – The Path to Zionism, Shvut, 16 (1993), pp. 161-183.

 • 822. ESKENASY, Victor

  The Holocaust and Romanian Historiography: Communist and Neo-Communist Revisionism, In Braham, Randolph L.(Ed.), The Tragedy of Romanian Jewry, Columbia University Press, New York 1994, pp. 173-236.

 • 823. ESKENASY, Victor

  Historiographers Against Antonescu Myth, In: Braham, Randolph L. (Ed.), The Destruction of Romanian and Ukrainian Jews during the Antonescu Era, New York 1997, pp. 271-302.

 • 824. ESKENASY, Victor

  Some Critical Notes on Moses Gaster’s Corespondence with Jewish and Romanian Intellectuals, EEQ, 21, Winter 1987, no. 4, pp. 447-450.

 • 825. ESKENAZI, ELY.

  The Jews on the Balkan Peninsula during the XV and XVIth C., their Way of Life, Culture, Class Differentiation, Livehood and Organization of their Municipalities, Annual, 1 (1968), pp. 127-151.

 • 826. ESKENAZI, ELY.

  Jewish Documents on Assasinated and Robbed Jews on the Balkan Peninsula during the XVI-th and XVII-th C., Annual, 5 (1970), pp.73-102.

 • 827. Espunerea lucrărilor în Cestiunea depârtârii Doctorului Gischkowski de la Botoşani, Bucureşti 1862, 23p.

 • 828. EVERAC, Paul

  Reacţionarul. Eseu moral-politic, Bucureşti 1992.

 • 829. EVIDENCE of Violations of Human Rights Provisions of the Treaties of Peace by Rumania, Bulgaria and Hungary, Vol. 1: Violations by the Rumanian Government Freedoms of Expression and of Press and Publication, Washington 1951. [Dept. of State Publication 4376. European and British Commonwealth Series 31].

 • 830. Evreii din România şi chestiunea evreiască, Buzău 1913, 82p.

 • 831. Evrei în alegeri, Bucureşti 1932.

 • 832. Evreii în comerciul şi agricultura României, Iaşi 1903, 23p.

 • 833. Evreii în România, Ce suntu si ce potu să fie, Bucureşti, 1865, 96p.

 • 834. Evreii Pămînteni în cameră, Iaşi 1910, 11p.

  Introduction signed by W.G. stating that this brochure is an excerpt from Cuvîntul evreilor pământeni. The paper is a memorandum presented by a delegate of the Romanian Jewry to the leaders of the state.

 • 835. EVRON-NACHBERG, Yehuda

  De la Stefăneşti spre Eretz-Israel – din Viaţa unui orăşel moldovenesc, [Haifa] 1989, 366p.